V počitniškim mesecih smo Knjižnico ACS obogatili z nekaj izvodi novega gradiva. Vse smo skrbno zabeležili in zložili na police, da vam je na voljo. Kaj vas torej čaka?

Na najvidnejše mesto smo postavili najnovejšo izdajo ACS: knjigo O mojem delu svetovalke za kakovost v izobraževanju odraslih. Z zanimivim pristopom je odgrnjena tančica skrivnosti dela svetovalca za kakovost v IO. Več o tej publikaciji je napisala sodelavka ACS Milena Zorić Frantar.

OECD je objavila rezultate raziskave TALIS. Več o tej publikaciji, ki je dostopna tudi na spletu, si lahko preberete v posebnem prispevku.

Organizacija DVV International je objavila Letno poročilo 2018. Publikacija je razdeljena v tri poglavja: Projekti v izobraževanju odraslih po svetu, Raziskovanje in zagovorništvo, Pregled delovanja DVV International. Podrobnejša predstavitev je med publikacijami, celotno poročilo pa je dostopno tudi na spletu.

Karitas je v začetku poletja poslala publikacijo Naš skupni dom s podnaslovom Povezanost migracij in razvoja v Sloveniji. Poleg stanja v Sloveniji prikazuje tudi zgodovinski in trenutni kontekst migracij v tem okolju. Avtorji se sprašujejo, kako bi lahko migranti v polnejši meri prispevali k razvoju družbe. Na podlagi podatkov prepoznavajo priložnosti, ki jih imajo prišleki za lastni razvoj, pa jih ne izkoristijo. Tudi državi Sloveniji ostajajo številni izzivi. V okviru ovir, na katere naletijo migranti, je posebno poglavje, namenjeno priznavanju izobraževanja ter vključevanju otrok in odraslih v šolo.

Šola za ravnatelje je izdala obsežen zbornik prispevkov Iz prakse za učinkovito ravnateljevanje. Prispevki obravnavajo, analizirajo, predstavljajo in prikazujejo različne oblike šolskega dela: uvajanje novosti, načrtovanje pedagoškega dela, kakovost, vodenje, spremljanje dela strokovnih delavcev, zaposlovanje in različne pravilnike.

Druga številka Sodobne pedagogike vsebuje pet člankov v slovenskem in tri v angleškem jeziku. Splošno zanimiv je predvsem prvi prispevek avtorice Mojce Kovač Šebart. V njem namreč razpravlja o objektivnosti, kritičnosti in pluralnosti v šolskem prostoru. Ob te pristope postavlja zdravi razum, ki lahko delno potrdi določena prepričanja in zamaje objektivnost. Vse to sodi v šolski prostor – kje pa so meje med objektivnim in subjektivnim oziroma ali obstajajo – o tem razpravlja avtorica tako z bralcem kot z dr. Zdenkom Medvešem, na čigar članek se odziva.

Dobili smo tudi junijsko številko revije Vzgoja, ki je posebej predstavljena med publikacijami in vas že čaka na policah naše knjižnice.

Priredila: Ana Peklenik (ana.peklenik@acs.si), ACS