Mednarodne novice

Mednarodno sodelovanje je ključnega pomena za uspešen razvoj vseživljenjskega učenja. Učimo se od drugih in drugi se učijo od nas.

Četrto srečanje partnerjev mednarodnega projekta Profi-Train

V okviru projekta Profi-Train so predvideni uporabni rezultati. Analizirati nameravamo stanje na področju usposabljanja učiteljev spretnosti na delovnem mestu in pripraviti priročnik. Razvili bomo program usposabljanja za učitelje in pripravili Evropski vodnik o pomenu in načinih usposabljanja temeljnih spretnosti zaposlenih na delovnem mestu.

Oblikovanje modernih politik v izobraževanju odraslih

Academia Istropolitana Nova je organizacija za izobraževanje odraslih na Slovaškem, ki koordinira projekt Designing Modern Policy od Adult Education. Cilj projekta je pripraviti predloge in priporočila za oblikovanje modernega in učinkovitega sistema politike v IO in njegove implementacije v prakso. S tem želijo izboljšati stopnjo vključenosti odraslih na Slovaškem v VŽU ter jo do leta 2020 približali povprečju EU.

Ko stopiš iz tramvaja in se znajdeš med knjigami …

Študijski obisk oziroma PLA je sestavni del projekta EPUO, ki ga izvajamo v vseh državah članicah EU. Ne ukvarjamo se povsod z istimi dejavnostmi, nekaj zadev pa je skupnih: naša ciljna skupina so odrasli z nizko stopnjo izobrazbe, ti pa imajo pomanjkljive temeljne spretnosti. Njihovo pridobivanje omogočamo s povezovanjem in sodelovanjem številnih deležnikov na državni, še bolj pa na lokalni ravni.

Spretnosti za življenje in za učenje – tema leta 2019 organizacije EAEA

Spretnosti odraslih so postale središčna tema v evropskih politikah izobraževanja odraslih po objavi rezultatov raziskave PIAAC 2013 (v Sloveniji 2016), ki je pokazala, da se eden izmed petih odraslih spopada s težavami na področju osnovnih besedilnih in matematičnih spretnosti; eden izmed štirih odraslih ima zelo nizko raven digitalnih spretnosti.

IZDAJATELJ

IZDAJATELJ

KOTIČEK EPALE

Rubrika Kotiček EPALE

NE PREZRITE

Konferenca Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju 2019

sreda, 18. 9. 2019 - četrtek, 19. 9. 2019

Konferenca ESREA: Raziskave in praksa v IO

četrtek, 19. 9. 2019 - nedelja, 22. 9. 2019

Dnevi slovenskih svetovalnih središč

sreda, 25. 9. 2019 - petek, 27. 9. 2019

Konferenca o učečih se mestih

torek, 1. 10. 2019 - četrtek, 3. 10. 2019

Festival za tretje življenjsko obdobje

torek, 1. 10. 2019 - četrtek, 3. 10. 2019

VIVID 2019

petek, 11. 10. 2019

Arhiv

© 2017-2019 Andragoški center Slovenije

Izdajo glasila e-Novičke denarno omogoča Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

ISSN 2591-1325

KOLOFON: Založnik: Andragoški center Slovenije, Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana | Urednica: Ana Peklenik (T: 01 5842 575, E: ana.peklenik@acs.si) | Odgovorna urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik (T: 01 5842 567, E: zvonka.pangerc@acs.si) | Drugi člani uredniškega odbora: mag. Andrej Sotošek, direktor ACS, dr. Tanja Možina, mag. Tanja Vilič Klenovšek in mag. Margerita Zagmajster | Jezikovni pregled: Ana Peklenik | Spletna rešitev: Franci Lajovic | Korektorici: Erika Brenk, mag. Zvonka Pangerc Pahernik | Oblikovanje: Larisa Hercog