Korona nas je postavila v novo realnost: pospešeno usvajanje znanj IKT tako udeležencev kot izobraževalcev. Ampak, usvajanje znanj ni problem – ko je treba, je pač treba, nekateri z večjim veseljem kot drugi, a kljub temu vsi … Razen tistih, ki te možnosti nimajo.

Statistika sicer pravi, da smo Slovenci dokaj računalniško pismeni, no, vsaj na osnovni ravni, a računalniška pismenost ni dovolj za aktivno udejstvovanje v t. i. koronski družbi.

V projektu Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc smo namreč kaj hitro ugotovili, da ne zadostuje znanje uporabe računalnikov in komunikacijske tehnologije, če udeleženci teh sredstev nimajo na voljo doma.

Danes si težko predstavljamo gospodinjstvo brez računalnika, a jih je več, kot bi pričakovali, posebno v ruralnih območjih, kjer IKT ne zaseda visokega mesta na lestvici preživitvenih prioritet. Pa tudi če je računalnik ‘v hiši’ – ga po navadi uporablja kak šolar ali dijak in njegovi starši nimajo prostega dostopa. Skozi izvedbe smo namreč ugotovili, da družina, ki ima računalnik z dostopom do spleta, za njegovo uporabo v tem obdobju potrebuje kar dobro izdelan in usklajen urnik.

Dejstvo je namreč, da izobraževanje na daljavo zahteva podporo IKT opreme. V projektu Temeljne in poklicne kompetence pa je poseben poudarek ravno na digitalnih spretnostih. Če želimo posredovati poznavanje računalniških aplikacij prek spleta, mora udeleženec imeti na razpolago računalnik. Po možnosti z dvema monitorjema. In tako smo morali svoja pričakovanja prizemljiti. Ne samo, da smo morali spreminjati terminske načrte izvedb, nekaj delavnic smo celo odpovedali, čakajoč na boljše čase. Jezikovni in ostali tečaji pa so po drugi strani potekali nemoteno, saj jih lahko udeleženci spremljajo tudi prek mobilnih naprav, natisnjeno gradivo pa jim pošljemo po pošti.

Kljub vsemu zgoraj navedenemu pa je koronska zgodba prinesla tudi veliko dobrega – spoznanje, da je še veliko prostora za izobraževanje, in predvsem, da je doba računalništva tukaj in ne več nekje v megleni prihodnosti.

Belinda Lovrenčič (belinda.lovrencic@ric-nm.si), RIC Novo mesto