Kako smo snovali razvojno delo

Kako smo snovali razvojno delo

Za začetek navajam misel dr. Slavka Gabra, ministra za šolstvo in šport v letu 1996, ko je ACS praznoval peto obletnico delovanja. Takole je zapisal: »Pet let delovanja neke ustanove ni kdove kako dolgo obdobje, pomeni pravzaprav zgodnjo mladostno dobo. A prav to je...
Andragoški center Slovenije – doma in na tujem

Andragoški center Slovenije – doma in na tujem

Konferenca o IO na Bledu leta 1984 je potrdila nujnost sistematičnega in dolgoročnega razvoja tega področja. Ugotovitve in sklepi, objavljeni leto kasneje, so predstavljali izhodišče za nadaljnje razvojno in raziskovalno delo tako pred ustanovitvijo Centra kot tudi še...
Moja zgodba z ACS

Moja zgodba z ACS

Jeseni leta 2007 sem zaključila študij andragogike na ljubljanski FF. Postala sem univerzitetna diplomirana pedagoginja andragoške smeri. Kaj pa zdaj? Kaj me čaka? Me sploh kaj? Vzela sem si nekaj mesecev za premislek, na srečo mi je honorarno delo to omogočalo. V tem...
Kako je nastajal Andragoški center Slovenije

Kako je nastajal Andragoški center Slovenije

V 80. letih prejšnjega stoletja smo se, še posebno v ADS, intenzivno ukvarjali z vprašanji, kako izboljšati položaj IO in doseči njegovo sistemsko izenačitev (ne enakost) z izobraževanjem otrok in mladine. Področje je bilo namreč sistemsko slabše urejeno v vseh...