30 let ACS

Andragoški center Republike Slovenije je bil ustanovljen v letu 1991. Svoje delovanje je začel 24. januarja 1992. Ob tridesetletnici v posebni rubriki  objavljamo prispevke različnih posameznikov, ki so ključno pripomogli k ustanovitvi in s svojim delovanjem skrbijo za razvoj izobraževanja odraslih v Sloveniji.

Kako smo snovali razvojno delo

Kako smo snovali razvojno delo

Da, že takrat so nastajali zametki obsežnih in danes zelo uveljavljenih področij dela, to sta kakovost izobraževanja odraslih in svetovanje. Vse lastne razvojne projekte, ki smo jih uvedli v prakso, smo periodično tudi samoevalvirali,

Andragoški center Slovenije – doma in na tujem

Andragoški center Slovenije – doma in na tujem

Hkrati se je razvijala tudi informacijska podpora tako delovanju ACS-ja samega kot tudi tisti del, ki je širšo domačo in evropsko javnost obveščal o dogajanju na področju izobraževanja odraslih v Sloveniji (konference, objave, Novičke ACS, letne objave o programih izobraževanja odraslih v Sloveniji, knjižni zbirki Študije in raziskave ter Nove poti).

Moja zgodba z ACS

Moja zgodba z ACS

Moje pripravništvo na ACS se je po devetih mesecih zaključilo in od zime 2008 dalje sem zaposlena na ministrstvu, pristojnem za izobraževanje. Zanimiv podatek: od takrat do danes se je trikrat spremenilo ime ministrstva ter zamenjalo sedem ministric in ministrov.

Kako je nastajal Andragoški center Slovenije

Kako je nastajal Andragoški center Slovenije

Poglavitna naloga ACS, kot sem skušal prepričati ministra, mora biti razvijanje ‘kulture učenja odraslih’ v Sloveniji, kar presega le ‘šolanje’ odraslih na različnih stopnjah, pri čemer je v ospredju le poklicno izobraževanje. Center mora temeljiti na filozofiji in strategiji vseživljenjskosti učenja in mora zadovoljevati vse potrebe odraslih ljudi po učenju in izobraževanju, potencialnih uporabnikov IO.

IZDAJATELJ

IZDAJATELJ

KOTIČEK EPALE

Rubrika Kotiček EPALE

NAVODILA AVTORJEM

NE PREZRITE

Dnevi svetovanja za znanje

sreda, 21. 9. 2022 - petek, 23. 9. 2022

21. Festival za tretje življenjsko obdobje

torek, 27. 9. 2022 - četrtek, 29. 9. 2022

Letni posvet o izobraževanju odraslih

torek, 25. 10. 2022 - sreda, 26. 10. 2022

Arhivi