30 let ACS

Andragoški center Republike Slovenije je bil ustanovljen v letu 1991. Svoje delovanje je začel 24. januarja 1992. Ob tridesetletnici v posebni rubriki  objavljamo prispevke različnih posameznikov, ki so ključno pripomogli k ustanovitvi in s svojim delovanjem skrbijo za razvoj izobraževanja odraslih v Sloveniji.

Naučimo jih loviti ribe

Naučimo jih loviti ribe

Ponosna sem na našo institucijo in ljudske univerze, enote za IO na srednjih šolah, različne druge organizacije za izobraževanje odraslih, NVO, društva in združenja, ki z nami potrpežljivo namakajo palice v morje vseživljenjskega učenja.

Moji prvi tedni na Andragoškem centru Slovenije

Moji prvi tedni na Andragoškem centru Slovenije

Še pred uradno ustanovitvijo smo dobili prostore v »Gradisovi« hiši. Vselila sem se v največjo sobo s prekrasnim razgledom na Kamniške Alpe in grdim pogledom na skladišče v tedanjem BTC. Podedovali smo Gradisove mize, stole, vgrajene omare in tudi telefon. Moj prvi dan v službi je minil brez pisala, brez papirja in seveda brez podpisnika, ki bi lahko vse to naročil.

30 let podpore sistemu izobraževanja odraslih v Sloveniji

30 let podpore sistemu izobraževanja odraslih v Sloveniji

Pripravili smo strokovne podlage in pri pripravi novega ZIO-1 sodelovali kot ključni partner. S tem smo vzpostavili pravne temelje za javno mrežo izvajalcev javne službe na področju izobraževanja odraslih v Sloveniji. Tako smo prvič v zgodovini IO dosegli stabilno in dolgoročno financiranje izvajanja podpornih dejavnosti v obliki informiranja in svetovanja

Znanja nam nihče ne more odvzeti

Znanja nam nihče ne more odvzeti

Pri razvojnem delu smo ideje in predloge črpali tako iz domačih kot mednarodnih, predvsem evropskih strokovnih dokumentov in praks. V Evropi je namreč vedno bolj prevladoval pristop, ki je omogočal vrednotenje kompetenc odraslih za osebni namen – za osebno rast, zvišanje samozavesti, karierno napredovanje, pridobitev novih znanj in nadgradnjo kompetenc.

Dvaindvajset let v sedmih odstavkih

Dvaindvajset let v sedmih odstavkih

Precej gradiva so v knjižnico prinesli sodelavke in sodelavci z obiskov podobnih ustanov v tujini. Spomnim se obiska profesorja Jožeta Valentinčiča, enega od začetnikov IO pri nas, ki je knjižnici podaril nekaj svojih knjig.

Kako smo snovali razvojno delo

Kako smo snovali razvojno delo

Da, že takrat so nastajali zametki obsežnih in danes zelo uveljavljenih področij dela, to sta kakovost izobraževanja odraslih in svetovanje. Vse lastne razvojne projekte, ki smo jih uvedli v prakso, smo periodično tudi samoevalvirali,

IZDAJATELJ: Andragoški center Slovenije

Andragoški center Slovenije

KOTIČEK EPALE

Rubrika Kotiček EPALE

Arhivi

Skip to content