Migracije in izzivi večkulturnosti

Migracije so ena osrednjih tem, ki zaznamujejo čas, v katerem živimo. Zato jim posvečamo poseben tematski okvir.

Dobrodošli v Ljubljani, dobrodošli v Sloveniji

Dobrodošli v Ljubljani, dobrodošli v Sloveniji

Mestni program izobraževanja odraslih od leta 2010 financira oziroma sofinancira vrsto programov: jezikovni tečaji za upokojence in prejemnike denarne socialne pomoči, študijski krožki, VGC Ljubljana, tečaji Slovenščina za starše, digitalne delavnice, Program spodbujanja podjetništva z družbenim učinkom Ferfl, OŠO in projekt Interkulturni center Ljubljana. Continue Reading Dobrodošli v Ljubljani, dobrodošli v Sloveniji

IZDAJATELJ: Andragoški center Slovenije

Andragoški center Slovenije

KOTIČEK EPALE

Rubrika Kotiček EPALE

NE PREZRITE

Tedni ljubiteljske kulture

petek, 17. 5. 2024 - nedelja, 16. 6. 2024

Dnevi medgeneracijskega sožitja

sreda, 12. 6. 2024 - četrtek, 13. 6. 2024

Letna konferenca EDEN 2024

nedelja, 16. 6. 2024 - torek, 18. 6. 2024

Generalna skupščina in letna konferenca EBSN

sreda, 26. 6. 2024 - petek, 28. 6. 2024

Arhivi