Migracije in izzivi večkulturnosti

Migracije so ena osrednjih tem, ki zaznamujejo čas, v katerem živimo. Zato jim posvečamo poseben tematski okvir.

Dobrodošli v Ljubljani, dobrodošli v Sloveniji

Dobrodošli v Ljubljani, dobrodošli v Sloveniji

Mestni program izobraževanja odraslih od leta 2010 financira oziroma sofinancira vrsto programov: jezikovni tečaji za upokojence in prejemnike denarne socialne pomoči, študijski krožki, VGC Ljubljana, tečaji Slovenščina za starše, digitalne delavnice, Program spodbujanja podjetništva z družbenim učinkom Ferfl, OŠO in projekt Interkulturni center Ljubljana.

Medkulturno klepetanje

Medkulturno klepetanje

Zadnjih nekaj let naše središče obiskuje veliko tujcev, ki se učijo slovenščino kot tuji jezik. Tako središče ni le tisto, kar ima navedeno v nazivu. Je namreč tudi stičišče različnih kultur, v katerem vsi tujci dobijo enako podporo svetovalcev, tudi na poti učenja slovenskega jezika.

IZDAJATELJ: Andragoški center Slovenije

Andragoški center Slovenije

KOTIČEK EPALE

Rubrika Kotiček EPALE

Arhivi

Skip to content