Revija o kulturi Dialogi izhaja od leta 1965. Svoje prispevke so sprva objavljali predvsem mariborski literarni ustvarjalci. Od leta 1994, ko jo je v svoj program sprejela Založba Aristej, je razširila geografski in tematski prostor ustvarjanja. Dobila je podnaslov Revija za kulturo in družbo.

Knjižnica ACS je bogatejša za letošnjo številko 5–6 s podnaslovom Strpnost in nestrpnost danes: nove družbene dileme. Poleg uvodnika vsebuje 16 prispevkov vidnih slovenskih in tujih raziskovalcev in poznavalcev tega področja.

Uvod v temo sta napisala dr. Mitja Sardoč in dr. Boris Vezjak. Sledi intervju z Anno Elisabetto Galeotti, redno profesorico politične filozofije na italijanski Univerzi Vzhodnega Piemonta v Vercelliju.

Diskriminacija je pravzaprav dejanje, ki izhaja iz tega, da se določene razlike jemljejo kot nekaj, kar zmanjšuje enako moralno vrednost, ki pripada vsakemu človeškemu bitju.

Anna Elisabetta Galeotti

Avtorji drugih prispevkov se osredotočajo na vprašanje strpnosti vsak s svojega stališča. Temo obravnavajo z vidika napredka, politike, odgovornosti, razumevanja, večkulturnosti, ozaveščanja, religije, odnosov med spoloma, medijev in nenazadnje literature.

Dr. Mirjana Ule se sprašuje, ali promoviranje strpnosti zadostuje za oblikovanje vključujoče in skupnostno naravnane družbe. V uvodu izpostavi, da je strpnost minimalni pogoj za skupnostno življenje ljudi. Opozori na različne vrste predsodkov in oblike rasizma. V sodobni družbi obstaja izogibanje konfliktov z drugimi in drugačnimi, vendar to ni prava pot v strpno družbo. Zanjo so namreč značilni sprejemanje, spoštovanje in medsebojno zaupanje. Zaključuje z mislijo, da si je treba prizadevati za “sodelovanje, sočutenje, za skupnostno družbo”.

Zanimiv in presenetljiv je prispevek filozofa in pisatelja Mirta Komelja. V svojem prispevku primerja spravljivost štirih Antigon. Prva je izvirna Sofoklejeva, druga Smoletova, tretja Žižkova, zadnja pa, kot jo imenuje avtor, žva Antigona našega časa, Greta Thunberg. Na ključno vprašanje, ali naj bomo tolerantni do netolerantvnih, Komelj jasno odgovori: “Ne. Pustimo jih trohneti.”

To je le nekaj utrinkov iz zanimive publikacije. V Knjižnici ACS je na voljo, izposodite si jo in preberite tudi druge premisleke.

Priredila: Ana Peklenik (ana.peklenik@acs.si), ACS