Projekti ESS

Vzpostavitev Nacionalne točke spretnosti odraslih

ACS vzpostavlja Nacionalno točko spretnosti odraslih. Organizacijam bo zagotavljala tehnično in organizacijsko podporo pri vpeljavi inštrumenta SVOS za merjenje spretnosti odraslih, zagotavljala kakovost ravnanja z občutljivimi podatki ter spodbujala razvojno-raziskovalno okolje o spretnostih.

Opredeljevanje in merjenje učinkov v Murski Soboti

21. marca 2019 smo na LU Murska Sobota za zaposlene in njihove partnerje v projektih izvedli modul z naslovom Opredeljevanje in merjenje učinkov v organizaciji, ki izobražuje odrasle. Namen modula je vzpodbuditi razmislek o učinkih lastnega dela, o tem, kako je učinke mogoče meriti in kako ukrepati v primerih, ko jih želimo izboljšati. Ko razmišljamo o merjenju učinkov, se moramo vedno vprašati, čemu merimo, kaj merimo in kako merimo.

Digitalna pismenost kot ena temeljnih spretnosti

Digitalna pismenost je ena temeljnih kompetenc v okviru ključnih kompetenc, kot so razumljene v Evropi. Ožji tim strokovnjakov ACS, ki se ukvarja s pismenostjo in posledično tudi s kompetencami, je v preteklosti oblikoval in opravil akcijsko raziskovanje, da bi...

IZDAJATELJ

IZDAJATELJ

KOTIČEK EPALE

Rubrika Kotiček EPALE

NE PREZRITE

Konferenca Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju 2019

sreda, 18. 9. 2019 - četrtek, 19. 9. 2019

Konferenca ESREA: Raziskave in praksa v IO

četrtek, 19. 9. 2019 - nedelja, 22. 9. 2019

Dnevi slovenskih svetovalnih središč

sreda, 25. 9. 2019 - petek, 27. 9. 2019

Konferenca o učečih se mestih

torek, 1. 10. 2019 - četrtek, 3. 10. 2019

Festival za tretje življenjsko obdobje

torek, 1. 10. 2019 - četrtek, 3. 10. 2019

VIVID 2019

petek, 11. 10. 2019

Arhiv

© 2017-2019 Andragoški center Slovenije

Izdajo glasila e-Novičke denarno omogoča Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

ISSN 2591-1325

KOLOFON: Založnik: Andragoški center Slovenije, Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana | Urednica: Ana Peklenik (T: 01 5842 575, E: ana.peklenik@acs.si) | Odgovorna urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik (T: 01 5842 567, E: zvonka.pangerc@acs.si) | Drugi člani uredniškega odbora: mag. Andrej Sotošek, direktor ACS, dr. Tanja Možina, mag. Tanja Vilič Klenovšek in mag. Margerita Zagmajster | Jezikovni pregled: Ana Peklenik | Spletna rešitev: Franci Lajovic | Korektorici: Erika Brenk, mag. Zvonka Pangerc Pahernik | Oblikovanje: Larisa Hercog