Projekti ESS

Četrto srečanje skupine za akcijsko raziskovanje

Četrto srečanje skupine za akcijsko raziskovanje

S skupino učiteljev praktikov, ki sodelujejo v skupini za akcijsko raziskovanje, raziskujemo temeljni zmožnosti socialne in državljanske kompetence ter kulturno zavest in izražanje. Na koncu raziskovalne poti bosta nastali dve novi knjižici z opisniki omenjenih temeljnih zmožnosti.

Kompetence za boljši učni in življenjski uspeh

Kompetence za boljši učni in življenjski uspeh

Izobraževanje in usposabljanje lahko pomembno prispevata k soočenju z okoljskimi, gospodarskimi in družbenimi izzivi, ki jih prinaša prihodnost. Za ustrezno načrtovanje izobraževalnih programov in njihovo prilagoditev potrebam prihodnjih generacij je potreben uvid v...

IZDAJATELJ

IZDAJATELJ

KOTIČEK EPALE

Rubrika Kotiček EPALE

NAVODILA AVTORJEM

Arhiv

© 2017-2020 Andragoški center Slovenije

Izdajo glasila e-Novičke denarno omogoča Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

ISSN 2591-1325

KOLOFON: Založnik: Andragoški center Slovenije, Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana | Urednica: Ana Peklenik (T: 01 5842 575, E: ana.peklenik@acs.si) | Odgovorna urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik (T: 01 5842 567, E: zvonka.pangerc@acs.si) | Drugi člani uredniškega odbora: mag. Andrej Sotošek, direktor ACS, dr. Tanja Možina, mag. Tanja Vilič Klenovšek in mag. Margerita Zagmajster | Jezikovni pregled: Ana Peklenik | Spletna rešitev: Franci Lajovic | Korektorici: Erika Brenk, mag. Zvonka Pangerc Pahernik | Oblikovanje: Larisa Hercog