Projekti ESS

Četrto srečanje skupine za akcijsko raziskovanje

Četrto srečanje skupine za akcijsko raziskovanje

S skupino učiteljev praktikov, ki sodelujejo v skupini za akcijsko raziskovanje, raziskujemo temeljni zmožnosti socialne in državljanske kompetence ter kulturno zavest in izražanje. Na koncu raziskovalne poti bosta nastali dve novi knjižici z opisniki omenjenih temeljnih zmožnosti.

Kompetence za boljši učni in življenjski uspeh

Kompetence za boljši učni in življenjski uspeh

Izobraževanje in usposabljanje lahko pomembno prispevata k soočenju z okoljskimi, gospodarskimi in družbenimi izzivi, ki jih prinaša prihodnost. Za ustrezno načrtovanje izobraževalnih programov in njihovo prilagoditev potrebam prihodnjih generacij je potreben uvid v...

IZDAJATELJ

IZDAJATELJ

KOTIČEK EPALE

Rubrika Kotiček EPALE

NAVODILA AVTORJEM

NE PREZRITE

Arhiv