Projekti ESS

Opredeljevanje in merjenje učinkov v Murski Soboti

21. marca 2019 smo na LU Murska Sobota za zaposlene in njihove partnerje v projektih izvedli modul z naslovom Opredeljevanje in merjenje učinkov v organizaciji, ki izobražuje odrasle. Namen modula je vzpodbuditi razmislek o učinkih lastnega dela, o tem, kako je učinke mogoče meriti in kako ukrepati v primerih, ko jih želimo izboljšati. Ko razmišljamo o merjenju učinkov, se moramo vedno vprašati, čemu merimo, kaj merimo in kako merimo.

Digitalna pismenost kot ena temeljnih spretnosti

Digitalna pismenost je ena temeljnih kompetenc v okviru ključnih kompetenc, kot so razumljene v Evropi. Ožji tim strokovnjakov ACS, ki se ukvarja s pismenostjo in posledično tudi s kompetencami, je v preteklosti oblikoval in opravil akcijsko raziskovanje, da bi...

IZDAJATELJ

IZDAJATELJ

KOTIČEK EPALE

Rubrika Kotiček EPALE

Arhiv

© 2017-2019 Andragoški center Slovenije

Izdajo glasila e-Novičke denarno omogoča Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

ISSN 2591-1325

KOLOFON: Založnik: Andragoški center Slovenije, Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana | Urednica: Ana Peklenik (T: 01 5842 575, E: ana.peklenik@acs.si) | Odgovorna urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik (T: 01 5842 567, E: zvonka.pangerc@acs.si) | Drugi člani uredniškega odbora: mag. Andrej Sotošek, direktor ACS, dr. Tanja Možina, mag. Tanja Vilič Klenovšek in mag. Margerita Zagmajster | Jezikovni pregled: Ana Peklenik | Spletna rešitev: Franci Lajovic | Korektorici: Erika Brenk, mag. Zvonka Pangerc Pahernik | Oblikovanje: Larisa Hercog