Napovedujemo zaključno konferenco projekta Strokovna podpora informativno svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 2016–2022, ki ga vodi ACS, financirata pa EU iz ESS ter MIZŠ.

Zaključna konferenca z naslovom Poti do znanja in novih priložnosti za vse zaposlene bo v sredo, 8. decembra, od 9. do 13. ure, v spletnem okolju Zoom.

Kaj smo pripravili? Na zaključni konferenci bomo:

  • predstavili dosežene rezultate projekta ter aktivnosti mreže izvajalcev svetovanja za zaposlene v Sloveniji, ki potekajo po JR za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022;
  • pogled usmerili v prihodnost – razmišljali bomo o tem, kateri izzivi nas na področju svetovanja in izobraževanja zaposlenih čakajo v prihodnjem obdobju in kako jih lahko uspešno nagovorimo tudi z že doseženimi rezultati;
  • prisluhnili prispevkom strokovnjakov. Z nami bosta namreč tudi Uwe Gartenschlaeger, predsednik EAEA, in dr. Eva Boštjančič, redna profesorica na oddelku za psihologijo na FF Univerze v Ljubljani.
Logotipi projekta

Rezervirajte si datum. Veseli bomo, če se nam boste pridružili. Dobrodošli vsi, ki ste sodelovali bodisi z ACS bodisi s konzorciji in svetovalci, ki izvajajo svetovanje za zaposlene že od leta 2016 in bodo z aktivnostmi zaključili v marcu 2022. V svetovanje je bilo vključenih že več kot 20.000 zaposlenih, ki so v svoji delovni in osebni karieri naredili pomembne korak naprej. Rezultate želimo deliti z vami.

Vabilo in program konference bosta objavljena v drugi polovici novembra.

Urška Pavlič (urska.pavlic@acs.si), ACS

Skip to content