S tehnologijo posredovana ljubezen

Ali se človek zaveda prednosti, ki jih ponujata tehnologija in umetna inteligenca? Se zna izogniti njenim pastem? Ti dve vprašanji povzameta kopico pomislekov in pričakovanj blizu 100 udeležencev Drugega foruma EPUO, ki je tekel po spletu 17. junija.

Okrepili smo (se za) priprave na TVU 2021

Sodelovanje v TVU izvajalcem IO zagotovo prinaša večjo prepoznavnost v njihovih okoljih, kar bo letos sovpadalo z vpisi v novo šolsko leto. Tedaj bomo uradno objavili tudi prenovljeno različico portala Kam po znanje, s katerim na ACS vse leto skrbimo za ustrezno obveščenost o priložnostih za formalno in neformalno IO.

Vseživljenjsko učenje za kakovostno življenje!

Zdaj smo lahko in znamo biti precej bolj inovativni pri ponudbi načinov usposabljanja in izobraževanja. Še bolje se lahko odzivamo na potrebe posameznikov, tako da jim ponudimo priložnosti za izobraževanje, ki in kadar jih potrebujejo.

O izobraževanju in nadaljnjem profesionalnem razvoju izobraževalcev odraslih

Ovire praviloma izhajajo iz preteklih izkušenj in posledične negativne naravnanosti do učenja. Treba jih je jasno opredeliti in preseči s holističnim pristopom ter posluhom za znanje in spretnosti, pridobljene v preteklosti. Izpostavil je pomen svetovanja v IO ter priznavanje predhodno pridobljenega znanja.

Posvet metodološki vidiki modela spremljanja svetovalne dejavnosti v IO, ki se izvaja kot javna služba

V letu 2021 smo na izpeljali dva strokovna posveta, namenjena širši in ožji strokovni javnosti, o razvoju modela spremljanja svetovalne dejavnosti v [simple_tooltip content='izobraževanje...

E-NOVIČKE JUNIJ 2021

DOMAČE NOVICE

MEDNARODNO

PROJEKTI ESS

TEDNI VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA

MIGRACIJE IN IZZIVI VEČKULTURNOST

NOVI KORONAVIRUS IN MI

IZ DRUGIH VIROV

EPALE

KOTIČEK JE VAŠ

KNJIŽNICA

BLOG

IZPOSTAVLJAMO

2021: Rickotovi študijski krožki

2021: Rickotovi študijski krožki

Letos bova 2 mentorici (Katja Volf in avtorica prispevka) skušali povezati različne ciljne skupine in jih kar se da učinkovito vključevati v krožke. Tako bodo imeli priložnost posredovati različne izkušnje različnim generacijam in tako soustvarjati velike zgodbe.

Prenovljena podoba e-Kotička

Prenovljena podoba e-Kotička

Že od leta 2012 na sistematično spremljamo informacije o e-izobraževanju in deloma tudi o uporabi tehnologije v izobraževanju ter jih umeščamo v e-Kotiček. Aktualne informacije pridobivamo od...

IZDAJATELJ

IZDAJATELJ

KOTIČEK EPALE

Rubrika Kotiček EPALE

NAVODILA AVTORJEM

NE PREZRITE

Natečaj Branju prijazna občina

ponedeljek, 8. 2. 2021 - četrtek, 30. 9. 2021

Dnevi svetovanja za znanje

sreda, 22. 9. 2021 - petek, 24. 9. 2021

Festival za tretje življenjsko obdobje

sreda, 29. 9. 2021 - petek, 1. 10. 2021

Nacionalna konferenca Kreativna učna okolja

sreda, 10. 11. 2021 - četrtek, 11. 11. 2021

Arhivi