Mozaik kakovosti smo razvili v okviru projekta ESS Strokovna podpora področju razvoja temeljnih kompetenc odraslih 2016–2022 in ga stalno nadgrajujemo. Od septembra dalje je obogaten z zgodbami o kakovosti – kratkimi reflektivnimi zapisi učiteljev, ki izobražujejo odrasle, o tem, kako spremljajo svoje delo in skrbijo za njegovo kakovost.

Zbiranje zgodb je kot strokovna skupna aktivnost v letu 2020 potekalo s pomočjo svetovalcev za kakovost IO. Zamisel o pripravi zapisov, refleksij, zgodb učiteljev, ki delajo z odraslimi udeleženci, je nadaljevanje skupne strokovne aktivnosti omrežja svetovalcev za kakovost iz leta 2019. Takrat so svetovalci za kakovost v svojih organizacijah vpeljevali in/ali nadgrajevali izbrane skupne minimalne standarde v zvezi s spremljanjem kakovosti učiteljevega dela. Kar nekaj truda in svojih sposobnosti so morali vložiti v motiviranje učiteljev k pisanju. Vsak potrebuje nekaj časa za premislek o tem, kako sam skrbi za kakovost svojega dela.

Zgodbe učiteljev

Nastali so zanimivi zapisi o tem, kako se učitelji soočajo z vprašanji o kakovosti svojega dela, kaj jim ta pomeni, kaj delajo, da bi jo dosegli, s kakšnimi problemi se pri tem srečujejo in kako jih rešujejo.

Zgodbe smo razporedili v zaokrožene vsebinske sklope, ki obravnavajo posamezne teme presojanja in razvijanja kakovosti izobraževanja odraslih – npr. kakovost dela z ranljivimi skupinami, pristopi in metode za kakovostno izobraževanje odraslih ipd. Omogočen je iskalnik zgodb – po sklopih, avtorju ali ključnih besedah.

Zgodbe lahko delujejo kot motivacijsko sredstvo. Zato si želimo, da bi z njihovo pomočjo k premislekom o kakovosti spodbudili tudi druge učitelje in vse, ki delate v IO. V nastajanju je tudi tiskana publikacija z zgodbami, ki bo izšla pred koncem leta.

Vabljeni k branju zgodb – lahko jih uporabite kot vir učenja ali izhodišče za samospraševanje o pomenu in razvoju kakovosti svojega dela.

Jasmina Orešnik Cunja (jasmina.oresnik.cunja@acs.si), ACS