V sklopu Regionalnega svetovalnega središča, ki že 22 let deluje na LU Koper, uspešno izvajamo tudi individualna in skupinska svetovanja v Središču za samostojno učenje. Poudarek svetovalnih obravnav je na opolnomočenju odraslih za samostojno učenje.

Zadnjih nekaj let naše središče obiskuje veliko tujcev, ki se učijo slovenščino kot tuji jezik. Tako središče ni le tisto, kar ima navedeno v nazivu. Je namreč tudi stičišče različnih kultur, v katerem vsi tujci dobijo enako podporo svetovalcev, tudi na poti učenja slovenskega jezika.

Tukaj sem spoznala nove ljudi. Točno to potrebujem in se zdaj počutim dosti bolje, kot ko sem sama sedela doma.

Emina

Ena od dejavnosti, ki jih izvajamo v središču, so Pogovorne urice v slovenščini – Klepetalnica, na katerih udeleženci iz Ukrajine, Rusije, Poljske, Kazahstana, Bosne in Hercegovine, Srbije in drugih držav spoznavajo  spletna orodja, priročnike, učbenike, tehnike, metode in strategije. Tako si lahko pomagajo pri samostojnem učenju slovenskega jezika. Pogovorne urice pa so tudi dobra priložnost za širjenje socialne mreže in hitrejšo integracijo priseljencev v družbo.

V središču na LU Koper sem dobila nove prijatelje in pomembno življenjsko izkušnjo, ki sem jo v novem okolju potrebovala.

Ainura

Pozitiven učinek tovrstnega učenja je tudi v tem, da je druženje med udeleženci vzpostavilo trajnejše vezi. Začeli so se srečevati in pogovarjati tudi izven zidov središča. Kot so povedali, ni ostalo zgolj pri druženju, pač pa je preraslo tudi v medsebojno izmenjavo izkušenj in znanja. Korak naprej torej k večjemu samostojnemu učenju ter še večje vključevanje v vseživljenjsko učenje. Vse to je vodilo tudi v dejavnejše spoznavanje slovenskega kulturnega utripa, vzporedno s tem pa tudi učinkovitejše učenje slovenščine. 

Na Klepetalnici je super vzdušje! Pomagamo drug drugemu in se imamo lepo.

Olga

Središče za samostojno učenje ima tako večplastno vlogo: poleg izobraževalne in strokovne še kulturno, vključujočo in družbeno odgovorno – vse to v korist udeležencev.

Zelo sta mi všeč prijetno vzdušje in neformalen način poučevanja.

Vadim

Srečanja in pogovori v Klepetalnici so v obojestransko korist. Tudi svetovalci se namreč učimo od tujcev: spoznavamo nove kulture, se prepoznavamo v pogledu drugih ter odkrivamo, kako se lahko sami izboljšujemo tako po človeški kot tudi strokovni plati. Pri svojem delu nenazadnje vseskozi pridobivamo nova vedenja, kako se strokovno odzivati na potrebe raznolikih uporabnikov. S tem bogatimo svoje izkušnje in se osebnostno krepimo.

Nimam nikogar, s kom bi lahko govoril slovensko. Tukaj imam priložnost govoriti in spoznati nove ljudi.

Alexander

Držimo se Sokratovega načela: »Bodi prijazen, kajti vsakdo, ki ga srečaš, bije svoj trdi boj.«

 Branko Vuga (branko.vuga@lu-koper.si) in Nada Čupković (nada.cupkovic@lu-koper.si), LU Koper