Ste se kdaj spraševali, če smo koga v času epidemije iz IO izpustili ali pa je sam izpadel? So bili to nižje izobraženi, priseljenci, osebe s posebnimi potrebami, upokojenci, dolgotrajno brezposelni, invalidi, dijaki, študenti … ?

Situacijo lahko pogledamo tudi z drugega zornega kota. Ali se je mogoče zgodilo sodelovanje med izobraževanjem in pandemijo? Ko se bodo razmere stabilizirale, bomo zagotovo videli pravo sliko.

Epidemija novega koronavirusa je s ključnikom #ostani doma povzročila upad gospodarske dejavnosti in posledično brezposelnost. Manj izobraženi delavci niso imeli možnosti (oziroma so je imeli manj), da bi lahko delali od doma. Otroci in mladostniki so bili prikrajšani za socialne stike s svojimi vrstniki, upokojenci z nizkimi dohodki niso imeli dostopa do računalnikov in uporabe različnih tehnologij. Bili so osamljeni, saj so aplikacije za ohranjanje komunikacije z okoljem zanje ostale nedosegljive.

Katere so posledice zaprtja šol, nekaterih podjetij in institucij, bo pokazal čas. Vsekakor se bodo po epidemiji pokazali izzivi, ki jih bomo pomagale reševati izobraževalne organizacije. Med institucijami, ki si prizadevamo zapolniti vrzeli, nastale v času epidemije, je tudi Svetovalno središče Novo mesto.

Verjamem, da lahko posledice omilimo z jasnimi cilji in konkretnim načrtom, ki bo vključeval delavnice in aktivnosti za gospodarski razvoj ter dobro počutje. Ukrepi naj bodo vezani na:

  1. učinkovito zdravje in dobro počutje posameznikov,
  2. usposabljanje ljudi za delo s tehnologijo in platformami, dostopnimi vsem,
  3. vzpostavljanje močnejše medgeneracijske povezave ter
  4. delavnice medgeneracijskega življenjskega aranžmaja, ki bodo povezane s samooskrbo.

Zanima tudi vas, kako poteka delo v Svetovalnem središču Novo mesto?

Naša svetovanka je navdušena. Poglejmo si, kaj je zapisala.

Svetovanje je bilo zelo uspešno, saj so mi bile predstavljene vse informacije. Spoznala sem, kako mi lahko moja dosedanja znanja pridejo prav tudi drugje. Poleg tega sva s svetovalko uredili mapo mojih dosežkov, ki je čudovita: stvari sem si uredila in imam pregled za lastno evidenco. Svetovalno središče Novo mesto me je vseskozi spodbujalo, predvsem v smislu zavedanja, da se moje znanje ves čas širi, saj se dodajajo nova znanja in kompetence.

R. C., svetovanka

Tudi na RIC Novo mesto si prizadevamo vzpostavljati programe za izboljšanje razmer. Komuniciramo s posamezniki, udeleženci, obiskovalci, lokalno skupnostjo in ostalimi deležniki, saj verjamemo, da sodelovanje in podpora drug drugemu vodita v uspeh.

Ana Marija Blažič (anamarija.blazic@ric-nm.si), Svetovalno središče Novo mesto, RIC Novo mesto