Na konferenco z gornjim naslovom (Mountains and Plains – Environmental and Climatic Entanglements. Past – Present – Future) sem bila povabljena kot raziskovalka skupnostnega modela delovanja. Gre namreč za eno od (ključnih) oblik uspešnega odzivanja na spremembe okolja.

V projektu PCVIZ smo Alpe že v letu 2022 vključili v delo. Dvakrat smo pripravili Alpsko šolo, organizacijo CIPRA smo izbrali za zunanjega sodelavca, na raziskovalni ravni širimo rezultate. Leta 2023 ta poudarek ohranjamo: zaključujemo učno gradivo, ki jih bo predstavilo primerjalno s submediteranskim delom Primorske.

Na konferenci sem sprejela aktivno vlogo razpravljalke na okrogli mizi, kjer je poleg predstavnikov Švice sodelovalo tudi več strokovnjakov iz sosednjih držav (Avstrije, Italije, Hrvaške). Sem tudi soavtorica pisnega prispevka o skupnostnih praksah alpskih držav za konferenco IASC, ki je bila organizatorica Konference EDEH.

Tako projekt PCVIZ kot ACS s to udeležbo dobivata vsebinsko poglobljene vpoglede v odzivanje na podnebne spremembe in upoštevanje ciljev trajnostnega razvoja. Član organizacijskega komiteja, prof. dr. Tobias Haller, na primer obravnava cilje trajnostnega razvoja Agende 2030 zelo kritično, saj skupnostnih praks Alp (še) ne upoštevajo. Konferenca daje možnost mednarodne diseminacije rezultatov projekta PCVIZ. Vključitev v mednarodno sodelovanje omogoča poleg učenja v najširšem smislu tudi krepitev raziskovalnega dela in promocijo delovanja ACS.

Dr. Nevenka Bogataj (nevenka.bogataj@acs.si), ACS