Nemški inštitut za mednarodno sodelovanje DVV International Nemške zveze za izobraževanje odraslih (GAEA) je svoje poročilo o delu razdelil na tri poglavja. Prvo naniza mednarodne projekte, pri katerih DVV sodeluje z različnimi državami partnericami: BiH, Afganistanom, Kirgizijo, Bolivijo, državami nekdanje SZ, Etiopijo in Ugando. V teh državah podpira ustanavljanje, razvoj in kakovost izobraževalnih sistemov za mlade in odrasle, vpliva na zakonodajne okvire in skuša celo pripomoči k zmanjšanju radikalizacije.

Ključni nadaljnji izzivi, ki so izpostavljeni v drugem delu poročila, so povezani s Cilji trajnostnega razvoja, izpostavljenimi v Agendi 2030. Organizacija DVV je razvila Curriculum GlobALE, da bi pripomogla k profesionalizaciji pedagoških delavcev. Predstavljajo ga skozi izkušnjo z Laosa.

V tretjem poglavju je podan sistematičen pregled dela ustanove, razporejen od znotraj navzven. Podajajo poročila o projektih, partnerjih in poslovanju – tako finančni del kot izjavo o zagotavljanju kakovosti in statistične podatke o zaposlitvah. Publikacija je objavljena na spletu v angleškem in nemškem jeziku.

Priredila: Ana Peklenik (ana.peklenik@acs.si), ACS

© 2017-2019 Andragoški center Slovenije

Izdajo glasila e-Novičke denarno omogoča Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

ISSN 2591-1325

KOLOFON: Založnik: Andragoški center Slovenije, Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana | Urednica: Ana Peklenik (T: 01 5842 575, E: ana.peklenik@acs.si) | Odgovorna urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik (T: 01 5842 567, E: zvonka.pangerc@acs.si) | Drugi člani uredniškega odbora: mag. Andrej Sotošek, direktor ACS, dr. Tanja Možina, mag. Tanja Vilič Klenovšek in mag. Margerita Zagmajster | Jezikovni pregled: Ana Peklenik | Spletna rešitev: Franci Lajovic | Korektorici: Erika Brenk, mag. Zvonka Pangerc Pahernik | Oblikovanje: Larisa Hercog