Nemški inštitut za mednarodno sodelovanje DVV International Nemške zveze za izobraževanje odraslih (GAEA) je svoje poročilo o delu razdelil na tri poglavja. Prvo naniza mednarodne projekte, pri katerih DVV sodeluje z različnimi državami partnericami: BiH, Afganistanom, Kirgizijo, Bolivijo, državami nekdanje SZ, Etiopijo in Ugando. V teh državah podpira ustanavljanje, razvoj in kakovost izobraževalnih sistemov za mlade in odrasle, vpliva na zakonodajne okvire in skuša celo pripomoči k zmanjšanju radikalizacije.

Ključni nadaljnji izzivi, ki so izpostavljeni v drugem delu poročila, so povezani s Cilji trajnostnega razvoja, izpostavljenimi v Agendi 2030. Organizacija DVV je razvila Curriculum GlobALE, da bi pripomogla k profesionalizaciji pedagoških delavcev. Predstavljajo ga skozi izkušnjo z Laosa.

V tretjem poglavju je podan sistematičen pregled dela ustanove, razporejen od znotraj navzven. Podajajo poročila o projektih, partnerjih in poslovanju – tako finančni del kot izjavo o zagotavljanju kakovosti in statistične podatke o zaposlitvah. Publikacija je objavljena na spletu v angleškem in nemškem jeziku.

Priredila: Ana Peklenik (ana.peklenik@acs.si), ACS