Na ACS smo v juliju izdali publikacijo z naslovom O mojem delu svetovalke za kakovost izobraževanja odraslih. Avtorici Sonja Klemenčič in dr. Tanja Možina skozi zgodbo predstavita večplastnost vloge svetovalca za kakovost IO. Svetovalka za kakovost v knjigi pripoveduje, kako vzpostaviti vlogo svetovalca za kakovost v izobraževalni organizaciji ter s kakšnimi izzivi, vprašanji in ne nazadnje tudi odgovornostjo, se ta srečuje pri svojem delu v kolektivu. Ilustracije, ki ponazarjajo različne situacije pri delu s kolektivom, je ustvaril Matej de Cecco.

Delovanje svetovalcev za kakovost v IO se je v Sloveniji vzpostavilo že leta 2007, ko se je na ACS porodila zamisel in so bila izpeljana prva usposabljanja. Kasneje so se svetovalci za kakovost združili v omrežje, pod okriljem katerega izpeljujejo različne skupne dejavnosti. Tako podpirajo in nadgrajujejo obstoječe notranje sisteme kakovosti v organizacijah, kjer delujejo.

Leta 2019 na 21 organizacijah – ljudskih univerzah, srednjih in višjih šolah ter zasebnih izobraževalnih organizacijah deluje 22 svetovalcev za kakovost.

Elektronska verzija publikacije je dosegljiva v Digitalni bralnici na naši spletni strani, tiskana pa v Knjižnici ACS. Izdali smo jo v okviru projekta ESS Strokovna podpora področju pridobivanja temeljnih kompetenc 2016–2022.

Milena Zorić Frantar (milena.zoric.frantar@acs.si), ACS