Na ACS smo v juliju izdali publikacijo z naslovom O mojem delu svetovalke za kakovost izobraževanja odraslih. Avtorici Sonja Klemenčič in dr. Tanja Možina skozi zgodbo predstavita večplastnost vloge svetovalca za kakovost IO. Svetovalka za kakovost v knjigi pripoveduje, kako vzpostaviti vlogo svetovalca za kakovost v izobraževalni organizaciji ter s kakšnimi izzivi, vprašanji in ne nazadnje tudi odgovornostjo, se ta srečuje pri svojem delu v kolektivu. Ilustracije, ki ponazarjajo različne situacije pri delu s kolektivom, je ustvaril Matej de Cecco.

Delovanje svetovalcev za kakovost v IO se je v Sloveniji vzpostavilo že leta 2007, ko se je na ACS porodila zamisel in so bila izpeljana prva usposabljanja. Kasneje so se svetovalci za kakovost združili v omrežje, pod okriljem katerega izpeljujejo različne skupne dejavnosti. Tako podpirajo in nadgrajujejo obstoječe notranje sisteme kakovosti v organizacijah, kjer delujejo.

Leta 2019 na 21 organizacijah – ljudskih univerzah, srednjih in višjih šolah ter zasebnih izobraževalnih organizacijah deluje 22 svetovalcev za kakovost.

Elektronska verzija publikacije je dosegljiva v Digitalni bralnici na naši spletni strani, tiskana pa v Knjižnici ACS. Izdali smo jo v okviru projekta ESS Strokovna podpora področju pridobivanja temeljnih kompetenc 2016–2022.

Milena Zorić Frantar (milena.zoric.frantar@acs.si), ACS

© 2017-2019 Andragoški center Slovenije

Izdajo glasila e-Novičke denarno omogoča Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

ISSN 2591-1325

KOLOFON: Založnik: Andragoški center Slovenije, Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana | Urednica: Ana Peklenik (T: 01 5842 575, E: ana.peklenik@acs.si) | Odgovorna urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik (T: 01 5842 567, E: zvonka.pangerc@acs.si) | Drugi člani uredniškega odbora: mag. Andrej Sotošek, direktor ACS, dr. Tanja Možina, mag. Tanja Vilič Klenovšek in mag. Margerita Zagmajster | Jezikovni pregled: Ana Peklenik | Spletna rešitev: Franci Lajovic | Korektorici: Erika Brenk, mag. Zvonka Pangerc Pahernik | Oblikovanje: Larisa Hercog