Ali učitelji pri poučevanju uporabljajo več tradicionalnih metod kot v preteklem letu? Se počutijo pripravljene, ko začnejo poučevati? Katerih izobraževalnih programov se udeležujejo in kako to vpliva na njihovo delo? Kako v svojo pedagoško prakso vključujejo znanja in spretnosti? Raziskava TALIS je osredotočena na ta vprašanja in analizira tudi profesionalni razvoj pedagoških delavcev. Svoje odgovore so podali tako učitelji kot ravnatelji. Publikacija TALIS 2018 Results: Teachers and school leaders as lifelong learners ponuja oblikovalcem šolskih politik nekaj predlogov za krepitev znanja in spretnosti. Tako OECD spodbuja profesionalizacijo pedagoških delavcev.

Tiskana verzija je na voljo v Knjižnici ACS, elektronska na spletni strani OECD, ki je opravila raziskavo. Rezultati raziskave in ostala gradiva v slovenščini so dostopni na spletni strani Pedagoškega inštituta.

Priredila: Ana Peklenik (ana.peklenik@acs.si),  ACS