V drugi polovici marca je OECD objavila rezultate 2. dela mednarodne raziskave učenja in poučevanja TALIS (Teaching and Learning International Study), ki predstavlja enega od načinov vključevanja glasu učiteljev in ravnateljev v procese priprave izobraževalnih politik.

Tiskovne konference so do nadaljnjega odpovedane, rezultati pa so v strnjeni obliki prikazani na spletni strani Pedagoškega inštituta. V raziskavi so sodelovali učitelji in ravnatelji osnovnih in srednjih šol, nekatere rezultate in spoznanja pa je nedvomno mogoče razumeti širše – tudi skozi oči izobraževalcev odraslih oziroma pedagoškega poklica na splošno.

Večina slovenskih učiteljev in ravnateljev  je zadovoljnih v svojem poklicu in na delovnem mestu, nekoliko manj so zadovoljni s plačo. Njihova ocena razvitosti kulture sodelovanja je višja od povprečja OECD. Tako učitelji kot ravnatelji menijo, da lahko sodelujejo pri procesih na šoli. Timsko (medpredmetno) sodelovanje med učitelji v posamezni šoli se krepi, manj je sodelovanja med šolami. Povratne informacije o kakovosti njihovega dela , pridobljene iz različnih virov, učiteljem pomagajo k izboljšanju kakovosti dela v razredu. Kar 81 % vprašanih ravnateljev (v Sloveniji in OECD) meni, da učitelji od učencev pričakujejo dobre učne rezultate.

Slovenski učitelji poročajo o visoki ravni stresa in nadpovprečnem obsegu administrativnega dela. Ocenjujejo, da je treba več pozornosti nameniti ugledu učiteljskega poklica in zelo nizko vrednotijo svoj vpliv na oblikovanje izobraževalnih politik.

O prvem delu raziskave smo pisali v septembrski številki lanskih e-Novičk. Celotno publikacijo v slovenščini si je mogoče ogledati na spletu, tiskano pa, ko se sprostijo poti, pričakujemo tudi v Knjižnici ACS.

Priredila: Ana Peklenik (ana.peklenik@acs.si), ACS