Junijska številka revije Vzgoja, ki povezuje starše, otroke in vzgojitelje, v ospredje postavlja odnose. Dnevno se znajdemo v različnih vlogah, zato so vsebine zanimive za vse. Dr. Zora Rutar Ilc povezuje dobre odnose z zavzetostjo za učenje in uspešnostjo.  Zunanja sodelavka ACS Irena Potočar Papež navaja sedem pravil, ki so nepogrešljiva za uspešno medsebojno komuniciranje na delovnem mestu. O odnosih, ki so pomembni povsod, ne le v vrtcu in šoli, govori članek Marijane Kolenko z naslovom Etični kodeksi kot podpora dobrim odnosom. Avtorji ostalih prispevkov so različni, prihajajo s te in one strani pedagoškega procesa. Njihova stališča je mogoče prenesti v zasebno in delovno okolje. Poseben prispevek pa govori o družinskem branju. Kako to močno vpliva ne le na družinsko dinamiko, ampak tudi na razvoj spretnosti staršev in otrok, razmišljamo tudi na ACS v pripravi na Nacionalni mesec skupnega branja 2019. Revija Vzgoja čaka na policah naše knjižnice.

Priredila: Ana Peklenik (ana.peklenik@acs.si), ACS

© 2017-2019 Andragoški center Slovenije

Izdajo glasila e-Novičke denarno omogoča Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

ISSN 2591-1325

KOLOFON: Založnik: Andragoški center Slovenije, Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana | Urednica: Ana Peklenik (T: 01 5842 575, E: ana.peklenik@acs.si) | Odgovorna urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik (T: 01 5842 567, E: zvonka.pangerc@acs.si) | Drugi člani uredniškega odbora: mag. Andrej Sotošek, direktor ACS, dr. Tanja Možina, mag. Tanja Vilič Klenovšek in mag. Margerita Zagmajster | Jezikovni pregled: Ana Peklenik | Spletna rešitev: Franci Lajovic | Korektorici: Erika Brenk, mag. Zvonka Pangerc Pahernik | Oblikovanje: Larisa Hercog