Junijska številka revije Vzgoja, ki povezuje starše, otroke in vzgojitelje, v ospredje postavlja odnose. Dnevno se znajdemo v različnih vlogah, zato so vsebine zanimive za vse. Dr. Zora Rutar Ilc povezuje dobre odnose z zavzetostjo za učenje in uspešnostjo.  Zunanja sodelavka ACS Irena Potočar Papež navaja sedem pravil, ki so nepogrešljiva za uspešno medsebojno komuniciranje na delovnem mestu. O odnosih, ki so pomembni povsod, ne le v vrtcu in šoli, govori članek Marijane Kolenko z naslovom Etični kodeksi kot podpora dobrim odnosom. Avtorji ostalih prispevkov so različni, prihajajo s te in one strani pedagoškega procesa. Njihova stališča je mogoče prenesti v zasebno in delovno okolje. Poseben prispevek pa govori o družinskem branju. Kako to močno vpliva ne le na družinsko dinamiko, ampak tudi na razvoj spretnosti staršev in otrok, razmišljamo tudi na ACS v pripravi na Nacionalni mesec skupnega branja 2019. Revija Vzgoja čaka na policah naše knjižnice.

Priredila: Ana Peklenik (ana.peklenik@acs.si), ACS