Spomladansko spopolnjevanje svetovalcev za kakovost

Spomladansko spopolnjevanje svetovalcev za kakovost

Za svetovalce za kakovost izobraževanja odraslih smo 24. in 25. marca izpeljali prvo letošnje spopolnjevanje (v obliki e-izobraževanja po Zoomu). Osrednja tema so bili standardi kakovosti IO na daljavo. Razmišljali smo namreč o izhodiščih za oblikovanje takih...