Poved, ki jo je na Dnevu specialnih knjižnic 30. maja v Slovenskem etnografskem muzeju izrekla dr. Danijela Brečko, me je navdušila.

Dogodek z naslovom Operativna odličnost v ospredju – nova faza v razvoju specialne knjižnice je tradicionalno povezal strokovnjake, ki delamo v specialnih knjižnicah. Pogosto smo spregledani, čeprav je naše delo pomembno. Knjižnice v javnih zavodih, muzejih, raziskovalnih, gospodarskih in drugih ustanovah so podrejene delovanju matičnih organizacij, torej sledijo njihovi viziji, poslanstvu in ciljem. Zanje so neprecenljive, saj omogočajo obdelavo, hranjenje in posredovanje gradiva, ki ga različni strokovnjaki potrebujejo za svoje delo.

Zato je za bibliotekarje pridobivanje in ohranjanje novega znanja nujno. Vseživljenjsko učenje je temeljna premisa vsakega strokovnjaka, posebno tistega, ki skrbi za hram znanja ustanove, katere del je.

Specialni knjižničarji smo izobraževalci odraslih

Mag. Urška Bittner Pipan je na dogodku predstavila projekt EKP Ozaveščanje o VŽU. Udeležence je povabila k sodelovanju z nekaj vprašanji v aplikaciji Mentimeter.

Izpostavila je namen projekta, to je okrepiti oz. izboljšati splošno zavedanje o pomenu učenja, povečati vključenost odraslih v VŽU, njihove kompetence za delovanje v družbi in na trgu dela, omogočiti njihovo odzivanje na spremembe v družbi (tehnološke, demografske in podnebne, potrebe na trgu dela). Izjemno pomembno je sodelovanje med izvajalci IO na nacionalni in lokalni ravni.

Udeležence je seznanila s prvimi in nadaljnjimi koraki v projektu ter napovedala dogajanje do jeseni. Septembra bo uvodno srečanje vseh zainteresiranih (kick-off), že novembra pa razglasitev dobitnikov priznanj za promocijo učenja in znanja. Projekt se bo predvidoma zaključil novembra 2028. Verjamemo, da bomo do tedaj spremenili učno kulturo v Sloveniji.

Krepitev različnih kompetenc

Avtorica prispevka sem dobila priložnost predstaviti izobraževalno dejavnost ACS. Osredotočila sem se predvsem na delavnice, ki smo jih v preteklosti organizirali za različne naročnike oz. zaključene skupine. Udeležence sem povabila, naj navedejo, katere spretnosti želijo okrepiti, in dobila raznovrstne odgovore. Tudi specialni knjižničarji se zavedamo, da so za življenje v vseh skupnostih ključne mehke veščine.

V tem duhu je nadaljevala dr. Danijela Brečko. S kratico VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity – nestanovitnost, negotovost, zapletenost, dvoumnost) je opisala svet, v katerem delujemo, in ponudila nekaj rešitev. Prepričana je, da gresta profesionalna in osebna rast z roko v roki. Zato moramo poskrbeti zase … To vodi v operativno odličnost z naslova našega stanovskega srečanja.

Sledila je delavnica o multimedijskih orodjih za knjižničarje. Pripravila jo je Mirjana Nešič iz beograjske Akademije tehničkih strukovnih studija.

Dogodek je podprlo Ministrstvo za kulturo. Na kanalu ZBDS na YouTubu si je mogoče ogledati posnetek.

Ana Peklenik (ana.peklenik@acs.si), ACS

Skip to content