Vsako spletno okolje lahko odpre zanimive priložnosti tako za svetovance kot tudi za svetovalce. Epidemija covida-19 je prinesla delo na daljavo, to pa pomeni različne prednosti za svetovalce in svetovance, učitelje in učence.

Moč ni pogojena s fizičnimi zmogljivostmi. Moč prihaja iz neomajne volje.

Ghandi

Za svetovalce

Ste si vedno želeli poučevati ali svetovati preko spleta? Tako delo lahko opravljamo kjerkoli, kar pomeni, da lahko službo opravljamo kjerkoli. Krivulja novega časa je s seboj pripeljala tudi obvladovanje digitalne tehnologije. Pomemben je že prvi korak – priprava na svetovanje, oblikovanje gradiv in tečajev. Tehnologijo, vključno z vsemi funkcijami, je treba dobro poznati. Hitrosti sistemskega učenja se je prevesila s ‘počasi’ na ‘hitro’. Obvladati novo tehnologijo ni lahko, še posebno, če je od nje odvisno naše delo. Digitalne spretnosti pa nam lahko v prihodnosti koristijo tudi na drugih področjih. Pomembna je še vrsta drugih spretnosti. Učitelji in svetovalci si poskušamo predstavljati, kako udeleženci doživljajo učilnico na daljavo. Ali so naša navodila dovolj jasna? Ali so naše usmeritve ustrezne? Navsezadnje večina svetovalcev in učiteljev zaradi priložnosti interakcije z udeleženci uživa v osebnem ali performativnem vidiku svetovanja (poučevanja).

Za svetovance

Skladno s smernicami, ki bodo v prihodnosti vplivale na trg dela, lahko svetovancem priporočimo nekaj koristnih korakov pri krmarjenju h kompetencam prihodnosti.

Prvi korak. Najpomembnejše je spoznavanje tehnologije. Morda učenje traja nekaj mesecev, a naj vas postopek ne prestraši. Sčasoma postane učenje preko spleta zanimivo, vi pa si pridobite sposobnost hitrega prilagajanja.

Delo na daljavo je nova oblika dela, ki ji v zadnjem letu tudi Svetovalno središče Novo mesto posveča veliko časa. Predvsem v drugem valu epidemije je bilo občutno zaznati več klicev ‘na pomoč’, kar pomeni, da je strah pri marsikomu zvodenel in so odpadli pomisleki.

Srečanja s svetovalko Ano Marijo so mi v veliko pomoč pri mojem kariernem napredovanju. Njeno vodstvo in nasveti za pisanje zaposlitvene dokumentacije, pri spoznavanju lastnih sposobnosti in pri iskanju inovativnih pristopov k delodajalcem so zelo dragoceni. Ana Marija mi daje samozavest, da imam znanja, ki so na trgu dela iskana, in mi ponuja možnosti za osvojitev novih.

Vesela sem, da se najina srečanja kljub omejitvam lahko nadaljujejo po spletu, z orodjem MSTeams. Zame je to zelo dobrodošlo, ker mi ni treba iti v Svetovalno središče – prihranim pot in čas. Pa tudi v domačem okolju se počutim bolj sproščeno. Srečanja so z njene strani dobro pripravljena in vedno ustreže mojim željam. Skratka, njena svetovanja so vrhunska!

K. B.

Drugi korak. Narava spleta nam omogoča hiter dostop do različnih informacij, ki so množično dostopne, niso pa nujno resnične. Vsekakor so dodatna priložnost za krepitev prilagodljivosti in samostojnosti, saj lahko hitro ‘potujemo’ z enega konca sveta na drugega.

Tretji korak. V primeru slabih misli ukrepajte pozitivno. Na neproduktivne misli, kot so: »Delo na daljavo je pretežko,« ali »ne zmorem dela na računalniku,« si prigovarjajte s koristnimi mislimi, kot so: »Zmogla bom,« »naučila sem bom nekaj novega« ali »super mi bo šlo.« To je priložnost za empatičen dialog s samim s seboj in hkrati najboljši način za treniranje možganov, da razmišljajo drugače.

V letošnjem letu bom opravljala splošno maturo po maturitetnem tečaju. Zelo veliko mi pomeni pomoč Svetovalnega središča in gospe Blažič, ker sem prejela konkretno usmeritev, napotke za delo in tudi nekaj učnega gradiva. V nadaljevanju sledi še kakšna priprava s ponavljanjem snovi po MSTeams oz. konferenčnem klicu. Lepa hvala.

M. P.

Četrti korak. Poiščite ljudi, ki vas bodo navdihovali in vam pomagali poiskati področja, na katerih ste močni. Ustvarite si okolje, ki bo podpiralo vaša prizadevanja in vam pomagalo ostati osredotočen na cilj. Oblikujte si primerno organizacijsko kulturo. Veliko podpore lahko najdete v Svetovalnem središču Novo mesto.

Ana Marija Blažič (ana.marija.blazic@ric-nm.si), Svetovalno središče Novo mesto, RIC Novo mesto