Začetek: torek, 11. 6. 2024
Konec: sreda, 12. 6. 2024
Celodnevni dogodek
Lokacija: Helsinki (različne lokacije), Finska

Evropsko združenje za izobraževanje odraslih (EAEA) prireja generalno skupščino. Predstavniki združenja bodo razpravljali o preteklem in prihodnjem delu in ključnih vprašanjih v IO ter v mreži članic EAEA. Skupščino bodo povezali s podelitvijo nagrad Grundtvig (EAEA Grundtvig Award) za najboljše projekte, ki dokazujejo preobrazbeni učinek IO.

Letna konferenca združenja bo združila učeče se, praktike, raziskovalce in oblikovalce politik na področju izobraževanja odraslih. Izmenjali bodo mnenja o vplivu izobraževanja odraslih v Evropi in širše. Raziskovali bodo preoblikovalno moč učenja v kontekstu globalnih izzivov, kot so zeleni prehod, migracije in družbene spremembe.