Priročnik z naslovom Making lifelong learning a reality so promovirali na nedavni Mednarodni konferenci o IO CONFINTEA VII. Udeležile so se je tudi predstavnice Slovenije in tako je knjižica našla pot na naše police. Da bi nastala aktualna in v prihodnost naravnana vsebina, je UIL k sodelovanju povabil številne priznane strokovnjake. Priročnik je nastajal štiri leta. V pomembnem delu se povezuje z Agendo za trajnostni razvoj in upošteva sodobne trende.

Priročnik vsebuje informacije, dokaze in temeljne modele za lažje vključevanje VŽU v nacionalna in lokalna okolja.

David Atchoarena

direktor UIL

Publikacijo sestavljajo štiri poglavja. V prvem je predstavljen pristop k združevanju VŽU in trajnostnega razvoja. Sledijo priporočila za vključevanju VŽU v nacionalne politike in posamezne procese znotraj tega ter oblikovanje strategije. V zadnjem delu priročnika najdemo študijo primera iz lokalnega okolja – kako pri vključevanju pristopov vseživljenjskosti učenja uporabiti tehnologijo pametnih mest.

Vsako poglavje ima navedene tako vire kot seznam gradiva za poglobljeno branje. UIL je naklonjen odprtemu dostopu, zato je priročnik na voljo tudi v njihovi digitalni knjižnici.

Priredila: Ana Peklenik (ana.peklenik@acs.si), ACS