Med 15. in 17. junijem smo se Teja Dolgan (MIZŠ), dr. Nataša Potočnik in mag. Jasmina Mirčeva (obe ACS) udeležile Mednarodne konference o izobraževanju odraslih – CONFINTEA VII z naslovom Učenje odraslih in izobraževanje za trajnostni razvoj – transformativno učenje (Adult Learning and Education for Sustainable Development – a Transformative Agenda). Konference se je v živo in po spletu udeležilo več kot 1.000 predstavnikov, med njimi tudi voditelji držav, ministri za izobraževanje in visoki predstavniki ZN.

Izobraževanje odraslih je ključno za preoblikovanje prihodnosti. Glede na tehnološke in družbene spremembe mora pravica do izobraževanja vsakemu človeku v vseh obdobjih življenja omogočiti pridobivanje znanja in veščin, potrebnih za uresničevanje svojih potencialov, in dostojno življenje.

Audrey Azoulay

generalna direktorica UNESCO, uvodni nagovor

V okviru konference je bilo izvedenih šest plenarnih predavanj in dvajset delavnic o učenju odraslih v povezavi s podnebnimi spremembami, pravico do vseživljenjskega učenja, pismenostjo, uporabo sodobne tehnologije pri učenju, prihodnostjo delovnih in učnih mest. Udeleženci so razpravljali o tem, kako uporabiti transformativno moč učenja odraslih in izobraževanja za trajnostni razvoj v kontekstu izzivov, kot so podnebna kriza, hiter tehnološki napredek in spreminjajoči se svet dela.

Mednarodno konferenco CONFINTEA organizirajo vsakih 12 let, da bi oblikovali smernice za učenje in izobraževanje odraslih v naslednjem desetletju. Prva je bila leta 1949 v Elsinorju na Danskem, sledila je konferenca v Montrealu (Kanada) leta 1960. V Tokiu na Japonskem je bila leta 1972, v Parizu leta 1985, v Hamburgu 1997 in v Belému (Brazilija) leta 2009. Na Belémski konferenci je bil sprejet okvir za ukrepanje (BFA). Sodelujoče države so se zavezale, da bodo še posebej podprle šest ključnih področij izobraževanja in učenja odraslih: politiko, upravljanje, financiranje, sodelovanje, udeležbo in kakovost. Njihovo uresničevanje je bilo objavljeno v globalnem poročilu o učenju in izobraževanju odraslih GRALE 5 in predstavljeno na letošnji konferenci. Ključno sporočilo Petega globalnega poročila UNESCO je, da izobraževanje ne doseže tistih odraslih, ki ga najbolj potrebujejo.

Plenarno predavanje v Marakešu

Novi okvir za ukrepanje na področju učenja in izobraževanja odraslih, sprejet na nedavni konferenci CONFINTEA VII, je nadomestil BFA. Predstavniki več kot 140 držav so se ob tem zavezali, da bodo vizijo pravice do vseživljenjskega učenja prenesli v resničnost. Znatno bodo povečali udeležbo odraslih v učenju in uresničili potrebo po večjih finančnih naložbah v učenje in izobraževanje odraslih.

Dan pred začetkom visokega dogodka so bili organizirani trije forumi: civilno družbenih organizacij, mladih in zasebnega sektorja. Udeleženci so razpravljali o izzivih in prednostnih nalogah na omenjenih področjih v različnih regijah sveta. Pripravili so niz priporočil, ki so bila obravnavana na osrednjem delu konference.

Obe publikaciji

V okviru konference so promovirali publikacijo Making lifelong learning a reality (Naj postane vseživljenjsko učenje realnost) UIL. Priročnik vsebuje informacije in osnovne konceptualne modele za lažji pristop k vseživljenjskemu učenju na nacionalni in lokalni ravni. Predstavlja mednarodne izkušnje in ponuja smernice za operacionalizacijo vseživljenjskega učenja kot odgovor na glavna vprašanja trajnostnega razvoja v skladu z Agendo za trajnostni razvoj 2030. Mišljen je kot vir navdiha, vodnik za oblikovalce politik in uradnike, odgovorne za izvajanje politik vseživljenjskega učenja. Elektronska različica je na voljo na spletu, tiskana v Knjižnici ACS.

Mag. Jasmina Mirčeva (jasmina.mirceva@acs.si), ACS

Skip to content