Pred vami je zbirka zgodb s podnaslovom Doživljanje izobraževalcev odraslih med pandemijo, ki nas bodo spominjale na edinstveni čas v človeški zgodovini. So namreč zgodbe o obdobju, ki se je spremenil svet in mi z njim. Knjiga prinaša prispevke 34 avtorjev k razumevanju tega zahtevnega časa in naših odzivov nanj.

Publikacijo je ACS izdal ob koncu leta 2021. Izobraževalci odraslih, pa tudi strokovnjaki z nekaterih drugih področij, smo v njej s pomočjo uporabe metode zgodbe v pedagoškem oz. andragoškem procesu izpovedali doživljanje svojega dela in življenja med pandemijo. Pripravo in tisk je financiralo MIZŠ.

Iz predgovora dr. Tanje Možina

Dr. Tanja Možina, urednica publikacije, je izobraževalce odraslih poleti 2021 povabila k pisanju zgodb. Pri tem je bila zelo uspešna – publikacija vsebuje izvirne zapise različnih avtorjev (sodelavcev ACS, zunanjih sodelavcev, predavateljev, vidnih izobraževalcev odraslih). Vsak je dobil toliko prostora, kolikor ga je potreboval. Vsem, ki ste bili pripravljeni deliti svoje zgodbe, tudi zelo osebno doživljanje in premislek, z javnostjo, za skupno dobro, še enkrat najlepša HVALA!

Avtorji skozi svoje avtentične zgodbe sporočamo, kako smo doživljali pandemijo – na osebni in strokovni ravni, kako je torej potekalo izobraževanje odraslih v tem zahtevnem obdobju, kaj smo se naučili, katere izkušnje nabrali, pa tudi, kaj vse je covid-19 razkril. Vse te naše zgodbe pripovedujejo o učenju kot našem velikem zavezniku, ki pomaga preživeti še tako zahtevne čase, učenju, ki nas vodi naprej in povezuje v skupnost.

Citat o zgodbah

Bogastvo zbranih zgodb je tudi v tem, da so se avtorjem zapisale takšne, kot so se vanje vtisnile, tako v racionalnem kot tudi doživljajskem, čustvenem smislu. Tudi sama sem jo napisala – precej dolgo, tudi osebno, mestoma malo hudomušno, predvsem pa sem popisala svoje doživljanje povsem nove situacije, tega, kako smo se ji prilagajali doma, v službi in sama osebno. V času od izdaje knjige do pisanja tega prispevka je zahrbtni virus napadel tudi mene, a o tem kdaj drugič …

Nagovor k branju

Dragi bralci, zagotovo se boste lahko identificirali s katero od zapisanih zgodb, zato vas kar čim prej vabimo h kliku na Povejmo si zgodbe! Tiskano različico si lahko izposodite v naši knjižnici.

Jasmina Orešnik Cunja (jasmina.oresnik.cunja@acs.si), ACS