Evropska strategija Izobraževanje in usposabljanje 2020 se izteka, že kar nekaj časa pa je v pripravi nova. V tem prelomnem obdobju projekt Uresničevanje EPUO (v Sloveniji smo ga zasnovali po svoje in ga poimenovali projekt EPUO) začenja novo dvoletno fazo. V skoraj vseh državah članicah bodisi nadaljujemo dejavnosti pretekle faze 2017–2019 ali pa se lotevamo novih podvigov. Kaj bo po letu 2021, se ne ve, a najverjetneje bo prišlo – morda celo v času slovenskega predsedovanja Svetu EU – do sprejetja prenovljenega EPUO oziroma nove evropske strategije IO. Ta bo zagotovo nastala pod vplivom prednostnih nalog, ki si jih je postavilo novo vodstvo EK. Zavzema se namreč za socialno, odgovorno in trajnostno naravnano Unijo.

»Spretnosti so ključne za prihodnost. Izobraževanje in usposabljanje je ključno za spretnosti.«

Z novostmi v evropski politiki s poudarkom na IO in VŽU nas je na sestanku nacionalnih koordinatorjev EPUO 4. in 5. februarja v Bruslju seznanila Dana Carmen Bachmann, vodja enote za poklicno izobraževanje in usposabljanje, vajeništvo in IO. V obrisih nam je predstavila nedavna Sporočila EK – decembrski Evropski zeleni dogovor ter januarsko Močna socialna Evropa za pravičen prehod. Iz njih izhaja, da je pridobivanje spretnosti še vedno prioriteta, da so Poti izpopolnjevanja s pre- in dokvalifikacijo še vedno aktualne, še naprej so prioritetna ciljna skupina odrasli z nizkimi ravnmi izobrazbe oziroma kvalifikacij … A čutiti je odločne zasuke – v družbo, ki stavi na vključenost, pravičnost, ohranjanje virov, solidarnost, večgeneracijskost in večkulturnost. V ospredje prihaja neformalno učenje, poudarek bo na učečih se skupnostih. Optimizem vzbujajoče in potrditev naše naravnanosti! Tudi kar zadeva vlaganja v izobraževanje – saj enako kot naš NPIO tudi zadnje omenjeno Sporočilo EK navaja, da so pre- in dokvalifikacije strošek, ki naj si ga delijo država/javni sektor, zaposlovalci in posameznik.

Pogled na doseženo je odskočna deska za delo v prihodnosti

 

Prenovljeni EPUO je bil sprejet leta 2011. Od tedaj je v evropskih sistemih IO prihajalo do znatnih sprememb, ki so zadevale upravljanje, prožnost in širši dostop, ponudbo in vključevanje ter kakovost izobraževanja odraslih. EK nam je predstavila publikacijo Achievements under the Renewed European Agenda on Adult Learning, ki so jo za obdobje 2011–2018 pripravili skupaj z delovno skupino za IO (slovenska predstavnica v njej je Ema Perme). Zanimiva vsebina dokazuje, da je izobraževanje odraslih v teh letih postalo bolj prepoznavno, pridobilo je večjo pozornost odločevalcev, sistemi IO pa so se prožneje prilagajali nacionalnim in evropskim izzivom. Pogled na doseženo je prinesel tudi napotek, da je treba po letu 2020 večjo pozornost posvetiti financiranju, koordinaciji, povezovanju z zaposlovalci ter profesionalnemu razvoju izobraževalcev odraslih ter izobraževalnih ustanov.

 

Medsebojno učenje potrjuje in navdihuje

Naj nekaj besed namenimo še t. i. PLA, ki omogočajo vzajemno učenje in so bili pomembna dejavnost nacionalnih koordinatorjev EPUO že v prejšnji fazi projekta. V naslednjih dveh letih bomo s temi srečanji nadaljevali, zato smo skupaj opredelili štiri teme, ki nas najbolj zanimajo: profesionalizacija izobraževalcev odraslih, digitalizacija v IO, fleksibilna ponudba izobraževanja odraslih ter terensko delo (outreach), svetovanje in ocenjevanje. Zadnjo temo bomo obdelali na dogodku PLA, ki ga bomo gostili v Sloveniji, najverjetneje v povezavi z nacionalnim odprtjem TVU 2020.

Uresničevanje EPUO od leta 2015 naprej poteka v tesnem sodelovanju s platformo EPALE. Dokaz tega je bila tudi v Sloveniji izpeljana regijska Konferenca EPALE/EPUO 2019. V letu 2020 je EPALE dobil novo Centralno podporno službo, ki si je skupaj z EK zastavila zelo ambiciozne cilje, obenem pa obeta izboljšano funkcionalnost platforme in nekatere novosti. Tudi na tem področju nas torej čakajo novi skupni izzivi.

 

Druge teme, ki so napolnile dnevni red našega bruseljskega srečanja, so bile: predstavitev nove sheme finančne pomoči posameznikom in podjetjem InvestEU 2021–2027, napoved nove študije Eurydice o izobraževanju odraslih v Evropi (2021) ter predstavitve projektov, ki so se jih kolegi iz drugih držav lotili s pomočjo dodatnih virov (Erasmus+ KA3 Policy experimentation ali Structural Reform Support Services). Dobili smo tudi administrativne napotke za poročanje o prejšnji fazi in v aktualnem projektu EPUO. Z veseljem ugotavljamo, da EK poenostavlja administrativne postopke – posnemanja vredno!

O dejavnostih projekta EPUO v Sloveniji vas bomo redno obveščali, tudi v tem obdobju pa se veselimo priložnosti za njihovo izvedbo skupaj z vami.

Mag. Zvonka Pangerc Pahernik (zvonka.pangerc@acs.si), ACS