EAEA si prizadeva za nadaljevanje in prenovo EPUO

Evropski program za učenje odraslih – EPUO (European Agenda for Adult Learning – EAAL) doživljam kot simbol IO, saj je edini dokument na evropski ravni, ki področje razume in obravnava holistično.
Uwe Gartenschlaeger,

predsednik EAEA

Na nedavnem online srečanju z nekaterimi članicami združenja je poudaril, da te strategije, ki se letos izteka, nikakor ne smemo izgubiti. V zadnjem času smo namreč iz pristojne enote pri EK dobivali sporočila, da se ne dogaja nič v zvezi s prenovo obstoječega dokumenta (2011), ki sicer temelji na programu Izobraževanje in usposabljanje 2020 (2009). Obnovi slednjega pa je bilo namenjenih precej posvetovalnih procesov že lani, zato se prenovljene različice najbrž lahko nadejamo kmalu. EK je prav tako že lani potrdila, da se bodo nadaljevala prizadevanja v okviru Poti izpopolnjevanja – nove priložnosti za odrasle, in nekateri so mnenja, da je s tem za IO poskrbljeno. Pozabljajo pa, da je ta iniciativa ožje narave in je namenjena predvsem pridobivanju temeljnih in poklicnih spretnosti.

Obsežna zagovorniška akcija mora temeljiti na partnerstvu

Več o stališčih in predlogih EAEA, ki zadevajo nadaljevanje EPUO, si lahko preberete na njihovi spletni strani. Predvsem zagovarjajo potrebo po novi, močni strategiji, ki bi temeljila na prepoznanju izobraževanja odraslih kot samostojnega sektorja v sistemu izobraževanja in usposabljanja. Dokument naj bi še naprej pokrival vse vidike izobraževanja in učenja odraslih, s posebnim poudarkom na neformalnem izobraževanju in skupnostnem učenju. Že z dvema izdajama Manifesta o IO v Evropi (2016 in 2019; opozarjamo na slovenski izdaji, opremljeni z našimi zgodbami) smo namreč člani EAEA opozarjali, da je IO veliko več kot pridobivanje temeljnih in poklicnih spretnosti za delo. Vpliva na zdravje in življenje nasploh, dejavno državljanstvo, osebnostni razvoj in še marsikaj. Skratka, krepi in radosti!

Pri EAEA se zavedajo, in to je potrdil tudi omenjeni spletni sestanek, da brez usklajene akcije ‘od spodaj navzgor’, s pritiskom in vsebinskimi utemeljitvami držav članic, ne bodo dovolj prodorni. Pripravili so vzorčno pismo in komunikacijsko orodje za ozaveščanje različnih javnosti o pomenu EPUO. Na nas pa je, da vse to uporabimo in na ta način izrazimo, da nam je mar.

EPUO je prinesel veliko dobrega

Izboljšanje struktur izobraževanja odraslih in večja vključenost v IO sta po mnenju EAEA ključni pridobitvi, opozarjajo pa na neenako stopnjo implementacije v državah EU. Do neke mere o učinkih EPUO pričajo letna poročila EAEA ‘Adult Education in Europe 2019 – A Civil Society View‘, še posebej zadnji dve. EK je lani izdala publikacijo Achievements under the Renewed European Agenda on Adult Learning, ki so jo za obdobje 2011–2018 pripravili skupaj z delovno skupino za IO. Zanimiva vsebina dokazuje, da je izobraževanje odraslih v teh letih postalo bolj prepoznavno, pridobilo je večjo pozornost odločevalcev, sistemi IO pa so se prožneje prilagajali nacionalnim in evropskim izzivom. Še konkretnejši so rezultati projektov nacionalnih koordinatorjev EPUO, ki so vsa ta leta prilagojeni nacionalnim izzivom in zato dejansko prispevajo k prelivanju evropske strategije v prakso IO držav članic – vse do posameznika. O slovenskih izvedbah projekta EPUO in njegovih rezultatih vas redno obveščamo, v marsikaj ste bili morda tudi sami vključeni. Nedavne objave v e-Novičkah (februar in marec 2020) ter spletnem dnevniku EPALE še vedno vabijo.

Nam nikakor ni vseeno, ali bo IO ohranilo svojo strategijo na evropski ravni ali ne. Zato podpiramo zagovorniško kampanjo EAEA in jo pomagamo udejanjati na različne načine. Prepričani smo, da nam bo uspelo!

Mag. Zvonka Pangerc Pahernik (zvonka.pangerc@acs.si), ACS

Skip to content