Potem ko je predsednik države v juniju 2019 prof. dr. Ani Krajnc, pionirki slovenske andragogike, zaslužni profesorici Univerze v Ljubljani in predsednici SUTŽO za njeno vseživljenjsko delo v IO podelil red za zasluge, jo je z visokim priznanjem počastila tudi mednarodna strokovna skupnost. 19. septembra 2019 je bila namreč na slovesnosti, ki je združila izobraževalce odraslih z vsega sveta in za izpeljavo katere je bila letos izbrana Filozofska fakulteta v Beogradu, sprejeta v Mednarodno dvorano slavnih s področja izobraževanja odraslih in nadaljnjega izobraževanja (International adult and continuing education Hall of Fame). S tem se je pridružila drugim dobitnikom tega priznanja, največjim svetovnim andragogom, kot so Peter Jarvis, Malcolm Knowles, Alan Knox in drugi.

Mednarodna dvorana slavnih je bila zasnovana z namenom počastitve vodilnih svetovnih strokovnjakov v IO, hkrati pa predstavlja tudi zgodovinski spomin in inspiracijo za nove generacije po vsem svetu. Njeno uradno domovanje je na Univerzi v Oklahomi (ZDA). V Mednarodno dvorano slavnih so sprejeti strokovnjaki, ki so s svojim delom bistveno prispevali k razvoju izobraževanja odraslih. Gre za ljudi, ki verjamejo v evolucijsko moč učenja in IO, so sami vseživljenjski učenci ter s tem zgled in navdih študentom, odraslim udeležencem izobraževanja ter organizacijam in skupnostim, ki se ukvarjajo s tem.

V utemeljitvi vključitve prof. dr. Ane Krajnc v tako eminentno druščino največjih svetovnih andragogov lahko preberemo, da gre za veliko strokovnjakinjo slovenske in svetovne andragogike, ki je imela pomembno vlogo pri razvoju IO na območju nekdanje Jugoslavije, v Sloveniji, jugovzhodni Evropi in širšem mednarodnem prostoru. Njen prispevek tako k razvoju andragogike kot znanstvene discipline kot njenim številnim praktičnim izpeljavam je neprecenljiv. Opisani so mnogi njeni dosežki, njeno delo v raziskovanju IO, utemeljitev študija andragogike na Filozofski fakulteti v Ljubljani, zavzemanje za enakovredno obravnavo starejših pri vključevanju v izobraževanje ter iz tega izhajajoče pionirsko delo pri soustanavljanju in delovanju SUTŽO. Poudarjen je njen prispevek v mednarodnem prostoru. Dejavna je namreč v različnih organih mednarodnih organizacij, kot so ZN, UNESCO in druge.

Tisti, ki smo se imeli priložnost udeležiti tako podelitve reda za zasluge kot sprejetja prof. dr. Ane Krajnc v Mednarodno dvorano slavnih, smo v njenih zahvalnih govorih vsakič lahko slišali pomemben poudarek: da ne gre zgolj za priznanje njenemu delu, pač pa za priznanje andragogiki kot stroki in celotni slovenski andragoški skupnosti.

Draga Ana, res je, v obeh primerih gre za priznanje andragogiki kot stroki in celotni andragoški skupnosti, predvsem gre tudi za veliko promocijo pomena IO tako v državnem kot mednarodnem merilu. K temu ste kot največja ambasadorka slovenske andragogike doma in v svetu ves čas svojega delovanja veliko prispevali. Ampak najprej in predvsem gre za priznanje vašemu vseživljenjskemu delu v IO, vaši vztrajnosti, prodornosti in temu, da ste bili in ste tudi danes v svojih razmišljanjih o vlogi in moči IO v družbi vedno korak pred drugimi. Veseli smo, da se vam je za vaš velik prispevek razvoju tega področja najprej poklonila država Slovenija, sedaj pa še svetovna andragoška skupnost, in vam s spoštovanjem čestitamo! Vaše delo nas kot člane andragoške skupnosti v Sloveniji nagovarja k odgovornosti, da vaše dosežke pri utemeljevanju vloge in moči IO v skupnosti skupaj z vami v prihodnje ohranjamo in še krepimo.

Dr. Tanja Možina (tanja.mozina@acs.si), ACS