Prof. dr. Ana Krajnc je prejela visoko odlikovanje Republike Slovenije – red za zasluge za svoj prispevek k izobraževanju odraslih v Sloveniji. Kot je navedeno v utemeljitvi, je vpeljala študij andragogike in sodelovala pri ustanovitvi ACS. Ustanovila je Univerzo za tretje življenjsko obdobje, pripravila številne raziskave, napisala strokovne knjige in vsepovsod predavala. Vedno ima pred očmi cilj – znanje odraslih za večjo pismenost, za družbeno vključevanje in kakovostno življenje.

Učeče se postavlja na prvo mesto.

V svojem zahvalnem govoru se je dobitnica sprehodila skozi pot uvajanja andragoške stroke v Sloveniji. Odlikovanje je sprejela v imenu vseh svojih učencev, sodelavcev, mentorjev, izobraževalcev odraslih, strokovnjakov in drugih. Zanje so značilni pripravljenost na spremembe, drznost in pogum. Zavedajo se, da ljudje, ki imajo cilj in strukturo, delujejo kot skupnost – tako deluje družba izobraževalcev odraslih.

Sodelavci ACS se pridružujemo številnim čestitkam. Počaščeni smo, da je naša učiteljica.

Priredila: Ana Peklenik (ana.peklenik@acs.si), ACS