Prof. dr. Ana Krajnc je prejela visoko odlikovanje Republike Slovenije – red za zasluge za svoj prispevek k izobraževanju odraslih v Sloveniji. Kot je navedeno v utemeljitvi, je vpeljala študij andragogike in sodelovala pri ustanovitvi ACS. Ustanovila je Univerzo za tretje življenjsko obdobje, pripravila številne raziskave, napisala strokovne knjige in vsepovsod predavala. Vedno ima pred očmi cilj – znanje odraslih za večjo pismenost, za družbeno vključevanje in kakovostno življenje.

Učeče se postavlja na prvo mesto.

V svojem zahvalnem govoru se je dobitnica sprehodila skozi pot uvajanja andragoške stroke v Sloveniji. Odlikovanje je sprejela v imenu vseh svojih učencev, sodelavcev, mentorjev, izobraževalcev odraslih, strokovnjakov in drugih. Zanje so značilni pripravljenost na spremembe, drznost in pogum. Zavedajo se, da ljudje, ki imajo cilj in strukturo, delujejo kot skupnost – tako deluje družba izobraževalcev odraslih.

Sodelavci ACS se pridružujemo številnim čestitkam. Počaščeni smo, da je naša učiteljica.

Priredila: Ana Peklenik (ana.peklenik@acs.si), ACS

© 2017-2020 Andragoški center Slovenije

Izdajo glasila e-Novičke denarno omogoča Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

ISSN 2591-1325

KOLOFON: Založnik: Andragoški center Slovenije, Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana | Urednica: Ana Peklenik (T: 01 5842 575, E: ana.peklenik@acs.si) | Odgovorna urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik (T: 01 5842 567, E: zvonka.pangerc@acs.si) | Drugi člani uredniškega odbora: mag. Andrej Sotošek, direktor ACS, dr. Tanja Možina, mag. Tanja Vilič Klenovšek in mag. Margerita Zagmajster | Jezikovni pregled: Ana Peklenik | Spletna rešitev: Franci Lajovic | Korektorici: Erika Brenk, mag. Zvonka Pangerc Pahernik | Oblikovanje: Larisa Hercog