Najboljša podjetja in organizacije se od povprečnih razlikujejo predvsem po novih, inovativnih izdelkih ali storitvah. Teh pa se ne da doseči kar čez noč. Potrebno je znanje, ki ga lahko pridobimo le z nenehnim učenjem in usposabljanjem. Vsak posameznik v ustanovi mora prispevati svoj delež h kakovosti in slediti ciljem podjetja, začutiti mora zavzetost. Delodajalci in vodje jo lahko spodbujajo, tako da s stalnim izobraževanjem poglabljajo tako motiviranost kot strokovno usposobljenost zaposlenih in skrbijo za njihov osebni razvoj. Vlaganje v izobraževanje je investicija, ki pri zaposlenih krepi zavest o zmožnosti in občutek o pridobljeni dodani vrednosti.

Na ACS prirejamo celo vrsto izobraževanj za zaposlene. Udeležence vabimo z objavami na svoji spletni strani, na željo podjetja »pridemo tudi na dom«. Z nami sodelujejo odlični predavatelji z obilo znanja in dolgoletnimi izkušnjami.

Januarja smo učitelje na Gimnaziji in srednji šoli Rudolfa Maistra v Kamniku peljali skozi proces čuječnosti, da bi bolje spoznali sami sebe, se znali sprejemati take, kot so, in se v večji meri zavedali svojih potencialov, prednosti. Izpostavili smo pomen medsebojne različnost in sodelovanja.

Delavnica Metode in tehnike za spodbujanje ustvarjalnega mišljenja, ki smo jo konec januarja izpeljali na ACS, je pozitivno »odmevala« in smo jo v začetku februarja izpeljali še za zaključeno skupino zaposlenih na javnem zavodu Cene Štupar – CILJ.

Za zaključeno skupino zaposlenih iz Mestne knjižnice Ljubljana smo izpeljali delavnico Učne metode in tehnike v IO.

Predstavniki GZS so se obrnili na nas z željo, da za njihove inštruktorje praktičnega pouka pripravimo krajše usposabljanje z vsebinami, ki jim bodo pomagale prebroditi težave med praktičnim usposabljanjem. Program smo izpeljali za 4 skupine, skupaj za 50 udeležencev. V ospredje sta bila postavljena motivacija in ustrezno odzivanje na težavne situacije v skupinah odraslih udeležencev.

Izobraževanje je odlično izpeljano, zanimivo, strokovno, praktično, uporabno, zelo dobro zastavljeno, izčrpno, koristno, poučno in dobrodošlo. Želim, da me obveščate tudi o drugih usposabljanjih, ki jih prireja ACS, saj čutim, da se pri vas lahko še veliko naučim.

Mojca,

udeleženka izobraževanja o čuječnosti

Letos je leto retorike, saj je za ta program veliko zanimanja. Po uspešno izpeljani izvedbi na ACS smo dve delavnici izpeljali še za zaposlene na IZUM v Mariboru, eno za knjižničarje v Šmarju pri Jelšah, nekaj izvedb pa nas čaka poleti in jeseni.

Na MP so z vsebino in izvedbo zelo zadovoljni.

Zaradi nadgradnje računalniškega sistema bodo morali zaposleni na MP svoje znanje v večji meri kot do sedaj prenašati na sodelavce, zato potrebujejo določena znanja. Pridobiti želijo predvsem samozavest in moč za spopadanje s tremo. Delavnico smo izpeljali za 3 skupine. Zelo so zadovoljni, zato so se odločili, da bo to pri njih v prihodnje stalna praksa.

Za potrebe policijske akademije in njihovih notranjih predavateljev smo prilagodili program Ugotavljanje izobraževalnih potreb v delovnem okolju. Spoznavali so metode in pristope k tej zadregi, analizo, oblikovanje in načrtovanje novih izobraževalnih programov.

Notranji trenerji, mentorji in inštruktorji iz NEK, s katerim uspešno sodelujemo že več kot 20 let, so na dvodnevnem usposabljanju spoznali in preizkusili različne tehnike za spodbujanje ustvarjalnega mišljenja v delovnem okolju.

Predavatelji s slovenskih železnic, podjetja, s katerim tudi sodelujemo že več kot 20 let, pa so na delavnici pridobivali znanja o tem, kako povečati zavzetost zaposlenih. Glavni cilj izobraževanja je bil krepiti zmagovalno zavzetost, tako na osebni ravni kot tudi širše.

Želite, da za vas pripravimo izobraževanje po meri?

Za več informacij pišite Zdenki Birman Forjanič.

Mag. Zdenka Birman Forjanič (zdenka.birman.forjanic@acs.si), ACS