Sredi marca 2019 smo odprli nov spletni portal, ki smo ga poimenovali Moj ACS spopolnjevanje (krajše Moj ACS). Namenjen je udeleženkam in udeležencem programov usposabljanj in spopolnjevanj ACS, ki na enem mestu:

  • pridobite vse informacije o aktualnih programih usposabljanja in spopolnjevanja ACS ter
  • se prijavite na želeni izobraževalni program z e-prijavnico.

Čemu novi spletni portal? V letu 2018 smo se lotili celovite vsebinske prenove spletnega učnega kotička, saj je bila obstoječa postavitev zastarela in je omogočala nalaganje dokumentov na ravni izvedbe enodnevnega izobraževalnega programa. Brez tehnične podpore sodelavca za IT pa gradiv ni bilo možno nalagati po dnevih, temah ali modulih. Potreba po pripravi spletne prijavnice in sodobnejšem spletnem učnem kotičku je posledica razvoja IKT in vse večje uporabe sodobnih spletnih omrežij. Število izvedb izobraževanj tako v okviru projektov ESS kot v drugih izobraževalnih organizacijah in podjetjih se je povečalo, k posodobitvi pa nas je gnal tudi trajnostni vidik.

Želeli smo razviti portal, ki bo enostaven in bo zajemal obe področji: učni kotiček in e-prijavnico. Povezan je s spletno aplikacijo v podporo izobraževalni dejavnosti ACS. Zato organizatorji izobraževanj, ki so tudi administratorji portala, lahko z dvema klikoma prenesejo podatke o udeležencih. Za ažuriranje osebnih podatkov skrbijo udeleženci sami.

Kako deluje spletni portal? Udeleženec ob registraciji ustvari svoj osebni profil. Na tem mestu lahko spremlja svojo udeležbo v programih ACS, posodablja osebne podatke, odda e-prijavnico in dostopa do učnih gradiv programov, ki se jih je udeležil.

Postopek registracije opravi ob prvi uspešno oddani e-prijavi na izbrani program.

Učni kotiček je na portalu Moj ACS dostopen le registriranim uporabnikom, zato smo pripravili tudi kratka navodila za uspešno registracijo in prijavo.

Verjamemo, da smo vam s tem še bolj približali dostop do naših izobraževanj in vas bo lažja prijava spodbudila k udeležbi tako “doma” kot tudi na številnih drugih lokacijah, kjer se pojavljamo.

Neda Đorđević (neda.dordevic@acs.si), ACS

© 2017-2020 Andragoški center Slovenije

Izdajo glasila e-Novičke denarno omogoča Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

ISSN 2591-1325

KOLOFON: Založnik: Andragoški center Slovenije, Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana | Urednica: Ana Peklenik (T: 01 5842 575, E: ana.peklenik@acs.si) | Odgovorna urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik (T: 01 5842 567, E: zvonka.pangerc@acs.si) | Drugi člani uredniškega odbora: mag. Andrej Sotošek, direktor ACS, dr. Tanja Možina, mag. Tanja Vilič Klenovšek in mag. Margerita Zagmajster | Jezikovni pregled: Ana Peklenik | Spletna rešitev: Franci Lajovic | Korektorici: Erika Brenk, mag. Zvonka Pangerc Pahernik | Oblikovanje: Larisa Hercog