Med pestrimi vsebinami TVU je svoje mesto že tradicionalno našla tematika sistematične skrbi organizacij za kakovost izobraževanja odraslih.  26. maja (in v drugih terminih) so številni izvajalci IO po vsej Sloveniji praznovali svoj Dan za kakovost. Skupaj so razmišljali in se povezovali številni kolektivi. Vsi dogodki akcije so objavljeni tukaj.

Svetovalci za kakovost, ki so pobudniki te akcije, nosilci ZZK, člani komisij za kakovost v organizacijah za IO, posamezne šole iz Skupnosti višjih strokovnih šol in drugi izvajalci ter podporniki Dneva za kakovost so pripravili načrte za usmerjene pogovore s sodelavci – za skupno razmišljanje o vprašanjih kakovosti IO. Kakšna je ta kakovost, katere so dobre prakse, ki jih velja ohraniti, kako pa lahko posamezne vidike kakovosti še izboljšajo?

Izvajalci Dneva za kakovost s svojimi dogodki pomembno prispevajo k ozaveščanju o potrebi po načrtni in sistematični skrbi za kakovostno IO. Osvetljujejo tudi pomen in težo vnaprej načrtovanih skupnih pogovorov sodelavcev o teh tematikah. Pomembno je, da si za to vzamemo čas. Kakovost vsekakor povezuje, kajti lahko je lepa iztočnica za timska druženja, snovanje novih idej in načrtov za razvoj kakovosti.

Na ACS smo akcijo koordinirali in z veseljem spremljali pestro dogajanje. Izvajalci so delili vtise na spletnih družbenih omrežjih, pošiljali sporočila po e-pošti, zapisali objave v spletni učilnici svetovalcev za kakovost … in nastali so številni fotoutrinki, ki smo jih v kolažih objavili na FB ACS. Nekaj jih je tudi v tem prispevku. Fotografije so barvite in povezovalne – kot so bili tudi letošnji dogodki ob Dnevu za kakovost 2023.

O tem, da so v teh šestih letih Dnevi za kakovost postali vse bolj kakovostni, v pogledu z izvajalske plati piše svetovalka za kakovost Erika Švara iz LU Postojna. Kako se je med izvedbo Dneva za kakovost na LU Ptuj v kolektivu porajalo zanimanje za redna srečanja in izmenjavo idej ter izkušenj na temo kakovosti, pa v drugem prispevku izvajalcev te promocijske akcije piše Tanja Božič. Vabljeni k branju obeh prispevkov kolegic iz mreže izvajalcev!

Dragi izvajalci, izpeljali ste čudovit praznik kakovosti izobraževanja odraslih!
Vaše delo na tem področju postaja vse bolj prepoznavno in cenjeno – veliko dobrega naredite tudi za vaše kolektive!
Hvala, da ste ambasadorji naših skupnih prizadevanj za kakovostno izobraževanje odraslih v Sloveniji!

Jasmina Orešnik Cunja (jasmina.oresnik.cunja@acs.si), ACS