Jesensko spopolnjevanje svetovalcev za kakovost IO smo kombinirali. 25 oktobra smo se dobili na ACS, 2. del pa so udeleženci izvedli kot samostojno učenje v spletni učilnici. V uvodnem delu srečanja je Jasmina Orešnik Cunja svetovalcem predstavila aktualne dogodke s področja kakovosti v zadnjih 6 mesecih. V sklopu 5 videov o vlogah izobraževalcev odraslih smo skupaj s Barbaro Fajdiga Perše pripravili video o vlogi svetovalke za kakovost. Tega smo na srečanju predvajali navzočim svetovalcem.

Jasmina Orešnik Cunja je zbrane spomnila tudi na zelo uspešno akcijo Dan za kakovost v okviru TVU 2023 in prihajajoči postopek za ZZK v letu 2024.

V nadaljevanju srečanja je dr. Tanja Možina svetovalce seznanila z novostmi, ki jih s 1. septembrom prinaša Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive. Vodila je še krajšo razpravo v zvezi s posameznimi merili (in njihovim dokazovanjem), zlasti za delo pri presojanju in razvijanju kakovosti IO. Predstavila je načrtovane razvojne aktivnosti na tem področju in poudarila digitalizacijo v naslednjih 5 letih (2024–2029). Ob teh iztočnicah so svetovalci v skupinah razpravljali o nadaljnjem razvoju oblik izobraževanja na daljavo, kombiniranega oz. hibridnega izobraževanja ter predlaganih razvojnih aktivnostih ACS za prihodnje obdobje.

Zadnji del spopolnjevanja je bil namenjen umetni inteligenci v IO. Izr. prof. dr. Marko Radovan s Filozofske fakultete v Ljubljani je svetovalcem predstavil tako priložnosti kot pasti umetne inteligence in strojnega učenja v izobraževanju (odraslih). Pokazal je nekaj orodij generativne umetne inteligence, ki jih je mogoče uporabljati za prevajanje in urejanje besedil, pripravo povzetkov, lektoriranje, analizo PDF dokumentov, izdelavo anketnih vprašanj in celo preprosto analizo rezultatov poljubne ankete ipd. Svetovalci za kakovost so predstavljena orodja praktično preizkusili na podlagi dveh vnaprej pripravljenih nalog v spletni učilnici. Svoje ugotovitve, izdelke in izkušnje z uporabo izbranih orodij so delili s kolegi.

Mag. Karmen Rajar (karmen.rajar@acs.si), ACS