Zbirka desetih video prispevkov je le eden od izdelkov projekta EPUO v obdobju 2017–2019 v Sloveniji. Splošni cilj nacionalnih projektov EPUO je doseči prepoznavnost sporočil programa in spodbujati vključevanje nizko izobraženih, tistih z nizkimi spretnostmi in drugih ranljivih na nacionalni ravni v izobraževanje, usposabljanje in/ali VŽU. Posebno pozornost smo v tem obdobju namenili priporočilu Sveta EU PI: nove priložnosti za odrasle. Ta v ospredje postavlja širok krog deležnikov, ki sooblikujejo IO v vsaki državi in na evropski ravni. Vse je treba ozavestiti o Priporočilu in utreti pot njegovemu izvajanju s krepitvijo partnerstev in sodelovanja. Zato med konkretne cilje sodijo pregled obstoječe ureditve področja, konkretnih projektov in dobrih praks, naslavljanje vrzeli, povzemanje ugotovitev in priprava priporočil za boljše doseganje ranljivih.

Tako dolg uvod je nujen, saj natančno določa strukturo video izdelkov iz naslova. V njih torej poleg povezav na celotne nastope govornikov z naših dogodkov najdete predstavitve:

  • pomembnih globalnih, evropskih in nacionalnih razvojnih dokumentov,
  • pomembnih evropskih in nacionalnih dokumentov s področja izobraževanja, IO in VŽU,
  • pregleda nacionalnih ciljnih skupin, deležnikov in dejavnosti v luči PI,
  • statističnih podatkov in rezultatov mednarodne raziskave PIAAC za Slovenijo,
  • konceptov kompetenc in spretnosti,
  • izbranih nastopov z naših posvetovalnih dogodkov,
  • nacionalne konference in srečanja nacionalnih koordinatorjev.

Video izdelke vidimo kot dodaten, morda tudi primernejši medij za ozaveščanje deležnikov, ki sodelujejo v IO v Sloveniji in Evropi. Posnetki, objavljeni v zavihku Gradiva na slovenski spletni strani EPUO, dokumentirajo naša prizadevanja, zato so hkrati tudi poročilo o izvajanju projekta EPUO in Priporočila PI v Sloveniji. Na spletnih straneh posameznih dogodkov pa so objavljeni celotni posnetki posameznih govorcev.  Podrobnosti v svojem prispevku navaja Zvonka. Video gradivo ACS si lahko ogledate na našem kanalu na Youtubu, kjer se lahko naročite na naše objave.

Deset samostojnih videov, ki skupaj tvorijo celoto, se tako vsebinsko razlikuje od izdelkov prejšnjih projektnih obdobij EPUO 2015–2017 ter 2012–2014, kjer smo podrobneje obravnavali posamezne ranljive ciljne skupine.

Nikakor pa ta zbirka ni zaključen seznam vseh prizadevanj, ki v državi potekajo v IO, niti podroben opis vseh deležnikov, ki v tej sferi delujejo. Je izčrpna, a nedokonč(a)na, saj bi za to najbrž potrebovali trilogijo celovečercev. V prvi vrsti želi odpirati pomembne izzive moderne družbe, izpostaviti učenje kot ključno za njihovo reševanje, spodbuditi razmišljanje in nadaljnje raziskovanje področja. Dodana vrednost zbirke je opozoriti na nujnost sodelovanja deležnikov na tem področju.

Darijan Novak (darijan.novak@acs.si), ACS