CMEPIUS, Nacionalna agencija programa Erasmus+ za področje izobraževanja, usposabljanja in športa, je v zadnjem tednu julija objavila rezultate letošnjega razpisnega roka KA2, strateška partnerstva.

Prijavni rok za oddajo vlog se je iztekel 23. aprila 2020 ob 12.00. Oddanih je bilo 174 vlog, od tega 43 za področje IO, kar je največ doslej.

Organizacije za IO lahko v okviru tega razpisa prijavijo dva tipa projektov strateških partnerstev – inovacijske projekte in projekte dobrih praks.

V okviru letošnjega razpisa je bilo v IO razdeljenih 1,285.853,00 EUR, odobrenih pa 6 projektov; od tega 4 projekti strateških partnerstev za inovacije in 2 projekta strateških partnerstev za izmenjavo dobrih praks.

Izbranim projektom ter organizacijam čestitamo tudi člani Nacionalne podporne službe EPALE Slovenija ter se veselimo njihovega doprinosa na področje IO v Sloveniji.

Maruša Mohorič (marusa.mohoric@cmepius.si), CMEPIUS