Vsako leto v Zasavju poteka javni natečaj Prostovoljec zasavske regije 2022, na katerem NVO Consulta podeli najzaslužnejšim prostovoljcem, prostovoljkam, organizacijam in projektom iz zasavske regije te laskave nazive.

Letos so jih prejeli prostovoljci in prostovoljke po posameznih zasavskih občinah Trbovlje, Zagorje ob Savi, Hrastnik in Litija. Naziv Prostovoljska organizacija zasavske regije 2022 in Prostovoljski projekt zasavske regije 2022 je bil podeljen eni organizaciji in enemu projektu za celotno regijo.

V kategoriji Naj prostovoljska organizacija zasavske regije je bil podeljen ZLU. Naziv Prostovoljec zasavske regije 2022 je za Občino Zagorje prejel Alojz Klančišar, ki je med drugim tudi prostovoljec VGC Zasavje.

Priznanja so podelili na slovesni prireditvi 31. januarja v Kulturnem centru Litija.

ZLU je javni zavod za izobraževanje odraslih v Zasavju, ki z različnimi programi spodbuja vseživljenjsko učenje, socialno vključevanje in medgeneracijsko sodelovanje. Prostovoljstvo je pomemben del našega delovanja.

Prostovoljci so osebe, ki želijo prispevati svoj čas in znanje ter pridobiti nove izkušnje in spoznanja. Sodelujejo pri organizaciji in izvajanju različnih dejavnosti, kot so tečaji, delavnice, kulturne prireditve, izobraževalna srečanja in drugi dogodki. Prostovoljstvo na ZLU je odlična priložnost za vse generacije, da se aktivno vključijo v lokalno okolje.

S spodbujanjem prostovoljstva smo začeli pred šestimi leti s projektom VGC Zasavje in s to prakso vztrajno nadaljujemo. Naša ekipa trenutno šteje 19 aktivnih prostovoljcev in okrog deset posameznikov, ki se pridružijo ob posebnih priložnostih.

Skupaj prispevajo veliko dragocenih ur svojega časa in energije za različne namene. V letih 2019–2022 je v projektu VGC Zasavje sodelovalo od 31 do 39 prostovoljcev, ki so skupaj opravili 3.000 ur prostovoljnega dela. Večina jih je sodelovala že od začetka izvajanja projekta, vključeni pa so bili tudi prostovoljci iz tujine iz programa Erasmus+ ESE. Tudi sodelovanje s prostovoljci ESE se je izkazalo za uspešno, saj so udeleženci krepili svoje socialne mreže in razbijali predsodke.

Trenutno naši prostovoljci pomagajo pri različnih aktivnostih in projektih, ki potekajo  na ZLU. Med drugim so to: projekt Večgeneracijski center, Kapital mladih, TVU (v tem okviru poteka tudi tradicionalna Parada učenja). Prostovoljci aktivno sodelujejo tudi pri projektih Erasmus+. Izpostavljamo dva: Verižni eksperiment v vrtcu ter Most do večkulturnega učenja in ustvarjanja. Brez pomoči prostovoljcev te dejavnosti sploh ne bi mogle biti izvedene. Oba temeljita na prenosu znanja in spretnosti starejših na mlajše generacije – verjamemo, da je treba spretnosti starejših tudi po upokojitvi ohraniti in starejše aktivirati na primer s prostovoljnim delom. Večgeneracijsko učenje kot odgovor na zgoraj navedene izzive je ena najpomembnejših priložnosti za premagovanje razlik med generacijami.

Pohvalimo se  lahko, da je leta 2021 Verižni eksperiment v vrtcu prejel srebrno priznanje za družbeno inovacijo, ki ga podeljuje GZS, Zasavska gospodarska zbornica. V decembru 2022 smo zanj dobili najvišjo tovrstno nacionalno nagrado Jabolko kakovosti.

Poleg naših prizadevanj v lokalni skupnosti se v največji meri potrudimo tudi za to, da bo izkušnja naših prostovoljcev kar se da izpolnjujoča in prijetna za vse udeležence. Prostovoljcem ponujamo različne priložnosti za sodelovanje. Zagotovimo jim potrebne vire in podporo, da so v svojih vlogah kar se da uspešni.

Kot dodano vrednost naj omenimo še, da ZLU v okviru ZISS Slovenije starejšim prostovoljcem omogoča mobilnost po državi in tudi zunaj meja. Spomladi  2022 sta se dve prostovoljki, upokojenki Cvetka Drnovšek in Stanka Bantan, udeležili enotedenskega izobraževanja v Istanbulu. S  projekti Most do večkulturnega izobraževanja in ustvarjanja ter Verižni eksperiment pa se je več starejših udeležilo mobilnosti na Cipru in na Hrvaškem. V marcu 2023 pa novi dve prostovoljki potujeta v Istanbul, ker se bosta učili tehnike papirni filigran. Pridobljeno znanje bosta kot prostovoljki VGC na ustvarjalnih delavnicah prenesli še drugim.

Iskrena hvala vsem, ki ste glasovali za nas. Tovrstna priznanja nam dajejo moč in energijo za nadaljnje delo. Čestitke in globok poklon vsem prostovoljcem.

Polona Trebušak (polona.trebusak@zlu.si), ZLU