Projekt Svetovanje odraslim v izobraževanju (GOAL) se je januarja 2018 zaključil, zato je 17. in 18. januarja 2018 v Bruslju potekala zaključna konferenca z naslovom »Guidance and Counselling for low educated adults: from practice to policy«. Na njej so bili predstavljeni rezultati ter izkušnje sodelujočih šestih držav v projektu (Belgija – flamski del, Češka, Islandija, Litva, Nizozemska, Slovenija). Več kot 90 politikov in praktikov iz celotne Evrope je razpravljalo o priporočilih, ki so nastala kot rezultat triletnega dela.

V plenarnih prispevkih so teoretična raziskovanja na področju vseživljenjskega učenja in svetovanja predstavili govorci: Dirk Van Damme iz OECD, Dana Bachmann (Direktorat EU za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje), Ellen Boeren z Univerze v Edinburghu, Raimo Vuorinen (Raziskovalna skupina za vseživljenjsko karierno orientacijo in Finski inštitut za izobraževalne raziskave ter nekdanji koordinator mreže ELGPN) in John Holford (Univerza v Nottinghamu in koordinator raziskovalnega projekta Horizon 2020, ENLIVEN).

Nato je JD Carpentieri z Inštituta za izobraževanje (University College London) predstavil rezultate evalvacije projekta GOAL. Udeleženci so potem dobili priložnost, da znotraj manjših delovnih skupin spoznajo konkretne izkušnje partnerjev GOAL iz posameznih držav. Slovenske izkušnje sva poleg Eme Perme iz MIZŠ predstavili sodelavki ACS, mag. Tanja Vilič Klenovšek (razvoj kompetenc svetovalcev v izobraževanju odraslih) in mag. Andreja Dobrovoljc (partnersko sodelovanje v podporo izvajanju svetovanja v IO).

Drugi dan smo o rezultatih projekta GOAL razpravljali raziskovalci, strokovnjaki s področja izobraževalne politike in praktiki – svetovalci ter si izmenjali izkušnje in poglede na nadaljnji razvoj svetovanja v IO.

 

Vsi rezultati projekta so predstavljeni na novi spletni strani, namenjeni diseminaciji. Na njej je tudi evalvacijsko poročilo za Slovenijo v angleškem jeziku. Slovenski prevod projektni sodelavci pripravljamo in bo kmalu na voljo na spletnih straneh ACS in CPI. Predstavitve plenarnih prispevkov pa najdete na spletni strani projekta.

Zaključne konference smo se udeležili tudi sodelavci iz Slovenije: 2 predstavnici MIZŠ, 4 sodelavci CPI, 2 svetovalca – sodelavca v projektu (svetovalka središča ISIO Velenje ter sodelavec BIC Ljubljana) ter 2 sodelavki ACS.

Na konferenci smo dobili potrditev, da je smer razvoja svetovalne dejavnosti za odrasle v Sloveniji prava ter da so nacionalna priporočila za nadaljnji razvoj skladna s skupnimi na ravni projekta. Zato bomo še bolj motivirano pristopili k različnim aktivnostim za njihovo uresničevanje.

Mag. Andreja Dobrovoljc (andreja.dobrovoljc@acs.si), ACS

© 2017-2019 Andragoški center Slovenije

Izdajo glasila e-Novičke denarno omogoča Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

ISSN 2591-1325

KOLOFON: Založnik: Andragoški center Slovenije, Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana | Urednica: Ana Peklenik (T: 01 5842 575, E: ana.peklenik@acs.si) | Odgovorna urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik (T: 01 5842 567, E: zvonka.pangerc@acs.si) | Drugi člani uredniškega odbora: mag. Andrej Sotošek, direktor ACS, dr. Tanja Možina, mag. Tanja Vilič Klenovšek in mag. Margerita Zagmajster | Jezikovni pregled: Ana Peklenik | Spletna rešitev: Franci Lajovic | Korektorici: Erika Brenk, mag. Zvonka Pangerc Pahernik | Oblikovanje: Larisa Hercog