Kot območni koordinator smo v sklopu TVU 2023 skupaj s 45 podizvajalci pripravili pester program brezplačnih prireditev, da bi ozaveščali o pomenu VŽU. Tudi letos smo posebno pozornost namenili vključevanju različnih in novih organizacij, društev, zavodov … Njihov odziv nas je presenetil. Pripravljenost organizacij in lokalnega okolja za sodelovanje v TVU razumemo kot družbeno odgovornost, saj s tem prispevajo k trajnostnemu razvoju in izboljšanju kakovosti življenja ljudi. S tem ko ozaveščamo in spodbujamo družbeno odgovornost, pomagamo vzpostavljati močno družbo, ki zavzeto uresničuje svoje dolžnosti do okolja, ljudi in prihodnjih generacij.

Da bi izboljšali kakovost življenja prebivalcev, spodbujali učenje in razvoj spretnost v kateremkoli obdobju življenja na najrazličnejših področjih, smo tako skupaj s podizvajalci organizirali več kot 160 različnih prireditev. Izpostavili smo predvsem skupne akcije ELS, Učenje je življenje – naj krepi in radosti!, Zelena in digitalna preobrazba družbe ter Osebne (čustvene) in medosebne spretnosti.

TVU nam omogočajo, da v naših skupnostih ustvarimo nekaj posebnega in pozitivnega. 😊

V sklopu prireditev TVU smo bili deležni raznih predstavitev poklicev in programov izobraževanja. Poglobili smo se v gozdarstvo in biologijo, se osebnostno razvijali, sproščali ter se krepili v skrbi za druge. Dotaknili smo se tudi podjetništva in trgovine, osvobajali smo svojo domišljijo in likovno ustvarjali, se glasbeno izobraževali in plesali. Deležni smo bili različnih gledaliških predstav in razstav, preživljali večere ob prebiranju knjig, skrbeli za ohranjanje kulturne dediščine. Nismo pa pozabili niti na računalništvo in nove tehnologije ter grafično oblikovanje. Ukvarjali smo se z različnimi športi in veliko prehodili, posebna pozornost pa je bila namenjena preventivnim zdravstvenim dejavnostim. Poleg izmenjavanja znanj in spretnosti smo si imeli priložnost izmenjati tudi knjige in sobne rastline.

Sprotna in zaključna evalvacija kažeta predvsem na to, da so bili TVU ponovno odlična priložnost za spodbujanje učenja in izmenjavo znanja med ljudmi. Iz odgovorov je razvidno, da so se udeleženci seznanili s številnimi novimi temami in pridobili veščine, ki jim bodo koristile pri nadaljnjem učenju in v vsakdanjem življenju. Izmenjava znanja in izkušenj ter povezovanje z drugimi udeleženci sta prispevala tudi k občutku pripadnosti in sprejetosti. Obenem pa je evalvacija pokazala, da so bile aktivnosti dobro organizirane. Udeleženci so vsebine ocenili kot primerne.

Zaznali pa smo tudi področja možnih izboljšav. Da bi dejavnosti še bolj prilagodili potrebam udeležencev, si želimo k sodelovanju privabiti še več organizacij. Tako bomo omogočili več povezovanja in vključevanja posameznikov v dejavnosti lokalne skupnosti. Načrtujemo uporabo nove tehnologije, kot so virtualna resničnost, spletne platforme in mobilne aplikacije, da bodo aktivnosti sodobne in privlačne tudi za mlajše generacije. Zanje bomo organizirali tudi razvoj veščin učinkovitega učenja in več aktivnosti na prostem. Nenazadnje razmišljamo tudi o spodbujanju sodelovalnega duha med podizvajalci.

TVU so lep primer, kako lahko skupna prizadevanja pripomorejo k oblikovanju boljše in bolj povezane družbe.

Jasmina Lika (jasmina.lika@lu-jesenice.net), LU