Migracije so del našega vsakdana. V zadnjih letih prihaja tudi v Zasavje vse več državljanov drugih evropskih in neevropskih držav. Na ZLU si prizadevamo premagovati jezikovne, kulturne in socialne ovire z ponudbo različnih tečajev. Eden od njih je javnoveljavni program ZIP. Za tujce, ki prihajajo iz tretjih držav, je brezplačen. Od jeseni se udeleženci družijo v štirih skupinah: dve sta v Zagorju in dve v Trbovljah. Vodijo ga izkušene in izjemno srčne predavateljice Sonja G.,  Sonja L., Katja in Tina.

Vsaka skupina prinaša svojo edinstveno dinamiko in kulturo, kar prispeva k bogastvu izkušenj vseh udeležencev. Ti so zadovoljni s programom, saj pridobivajo ključne jezikovne veščine, razširjajo socialno mrežo in se bolje vključujejo v lokalno okolje. Na tečaj prihajajo redno in vestno ter dobro napredujejo. Povratne informacije so zelo pozitivne, kar je  njihova motivacija in spodbuda za naprej.

Izvajanje programa Začetna integracija priseljencev na ZLU

Strinjajo se, da je tečaj uporaben in koristen. Pomaga jim pri vključevanju v slovensko družbo in lajša vsakdanje življenje. Pred njimi je še kar nekaj ur programa, ki jih bodo z veseljem in vedoželjnostjo obiskovali, se učili, razširjali besedni zaklad, vadili govorjenje in pisanje. Želimo jim čim lažje učenje in čim boljše vključevanje v okolje.

V preteklem letu smo na ZLU izpeljali 12 tečajev slovenščine. V 570 ur pouka je bilo vključenih 132 priseljencev. Za opravljanje izpitov se je zanimalo več kot 60 kandidatov. Spomladi pa začnemo z novimi skupinami. Mesta se vedno hitro zapolnijo, zato vas vabimo, da si že zdaj zagotovite informacije o tečaju in se dogovorite za pogovor s svetovalkami v svetovalnem  središču Zasavje. Pokličite v Zagorje (030 366 778, Tina) ali Trbovlje (030 366 777, Valentina).

Tina Polajnar (tina.polajnar@zlu.si), ZLU