ZDUS ima raznoliko članstvo in številne prostovoljce programa Starejši za starejše. Ti obiskujejo starejše osebe z demenco, ki v teh razmerah še živijo doma, in nudijo pomoč tudi njihovim družinskim članom. Za takšno prostovoljno delo jih enkrat letno usposabljajo vrstniki, starejši izobraževalci odraslih. Izobraževalna mreža, ki se v tako pomembnem programu plete od izobraževalca do prostovoljca in uporabnika, je svojevrsten proces, v katerem pa moramo poskrbeti, da imajo vsi akterji ustrezne kompetence za uresničevanje končnega cilja. Ta je boljša kakovost življenja tistih, ki potrebujejo pomoč.

Zato se nam je izjemno zanimivo zdelo povabilo italijanske zdravstvene ustanove AslTo3 iz Torina, ki je oblikovala idejo za evropski projekt Move your Hands for Dementia (MYH4D). V prihodnjih dveh letih ga bomo izvajali v sodelovanju s partnerji, strokovnjaki s področja zdravstva, izobraževanja in NVO iz Italije, Belgije, Bolgarije, Cipra, Grčije in Španije. Posvečali se bomo zdravstveni pismenosti o demenci. Ta namreč omogoča odraslim in starejšim osebam, da k tovrstnim težavam pristopijo z več odgovornosti in da si z več znanja in kompetenc izboljšajo kakovost življenja.

Projekt podpira predvsem izobraževalce odraslih pri dopolnjevanju njihovih strokovnih kompetenc z znanjem o demenci. Osredotočil se bo tudi na druge ciljne skupine, ki jih ocenjujemo kot ključne pri nastajanju bolj vključujoče in enakopravne, demenci prijazne skupnosti. To so osebe z demenco, družinski in neformalni oskrbovalci, vodje izobraževanj in politični odločevalci. V projektu bomo za izobraževalce odraslih oblikovali množični odprti spletni tečaj z naslovom Bodi povezan. Izvedli bomo dve skupnostni praksi za izobraževalce odraslih, osebe z demenco in njihove družinske člane. Objavili bomo priročnika s smernicami za izboljšanje trajnostne izobraževalne strategije in politike, povezane z demenco.

Več informacij najdete na spletni strani in FB projekta.

Dijana Lukić (dijana.lukic@zdus-zveza.si), ZDUS