»Nobena ustanova ne more več gledati svojih uporabnikov sama zase, pač pa se je treba povezovati in oblikovati sinergije.« To je misel, oblikovana na nedavni nacionalni konferenci projekta GOAL, ki se mi je močno vtisnila v spomin. Najbrž tudi zato, ker se povsem ujema s spoznanji strokovnih dogodkov EPUO, na katerih smo prav tako potrjevali pomen medsebojnega dopolnjevanja deležnikov v izobraževanju odraslih.

Tudi rezultati spletnega glasovanja, odlične metode za vključevanje celotnega avditorija v konferenčno dogajanje, so dokazali, da udeleženci verjamemo v  pomen partnerstev in mreženja. O tem sta nas prepričala tudi oba panela predstavnikov partnerskih ustanov na regionalni in nacionalni ravni. Pa tudi tokovi »od zgoraj navzdol« in »od spodaj navzgor« so očitno prispevali k ubranemu poteku slovenskih dejavnosti, ki so se odlično umestile v prizadevanja vseh šestih partnerskih držav tega Erasmus+ KA3 projekta.

»Izničiti Matejev učinek in približati učenje vsem – to je plemenito poslanstvo svetovalne dejavnosti,« je opozorila dr. Andreja Barle Lakota, ki je po lastnih besedah strukturalistka in priznava, da ji kompleksnost izobraževanja odraslih predstavlja izziv. Prav s svetovanjem, ki si prizadeva za celostno obravnavo posameznika in včasih sega že v terapevtske vode, kot je bilo zaznati, pa ta kompleksnost postane obvladljiva, dobiva jasne obrise, pokažejo se potencialne poti … A za to so potrebni znanje in spretnosti, pripomočki, pristopi …, empatija in čas.

Promocija, ki je moje področje delovanja, in svetovanje gresta skupaj po naravi stvari, zato sem projekt GOAL v teh letih spremljala z zanimanjem in se zaključne konference udeležila z velikim spoštovanjem. Doživljala sem jo kot praznik vseh, ki se že vrsto let na tem področju trudijo in dosegajo – tudi v evropskem merilu prepoznane – odlične rezultate. Predvsem pa premikajo meje – na ravni posameznikov, ki po njihovi zaslugi v učenju najdejo nov smisel življenja. O tem nas je navdušilo pričevanje svetovanke iz Velenja. Meje pa premikajo tudi na ravni stroke, ki svetovanju končno priznava njegovo nepogrešljivo vlogo in razsežnosti. Zato iskrene čestitke soustvarjalcem konference ter slovenskega projekta GOAL! Pa naj se uresniči čim več odličnih pobud in zamisli panelistov o sodelovanju v prihodnje.

Mag. Zvonka Pangerc Pahernik (zvonka.pangerc@acs.si), ACS