Julija se je poslovil Vladimir Tkalec (1947–2021). Misel sodelavcev CPI, ki so jo zapisali ob njegovem slovesu, da je njegovo kariero zaznamoval prodoren in sodelovalen duh, potrjujejo številni rezultati njegovega dela. Na svoji bogati poklicni poti je imel kar nekaj vidnih vlog: bil je prvi glavni tajnik SVIZ, 10 let je vodil novoustanovljeni CPI (1995–2005). Leto pozneje je prevzel mesto generalnega sekretarja na KSJS, ki jo je pomagal ustanoviti. Tam je delal do upokojitve.

Vladimir Tkalec je bil vseskozi zavezan tudi razvoju IO v Sloveniji. Na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja je videl pomembne izzive tudi za odrasle: od razvoja NPK, razvijanja instituta vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja odraslih za različne namene, do razvijanja programov, namenjenih le odraslim. Sodelavci ACS smo bili v času, ko je vodil CPI, povabljeni k sodelovanju v projektih, ki so prinesli novosti tudi v IO (še posebno pri projektih Phare 1996–1998 in Phare MOCCA 1998–2000). Tako smo skupaj razvijali teme, vezane na IO, ter jih umeščali v poklicno in strokovno izobraževanje. Rezultati sodelovanja v skupnih projektih in strokovnih dogodkih bodo za vedno zapisani v zgodovini IO v Sloveniji.

Osebno sem vedno cenila njegovo strokovno širino ter neposrednost in iskrenost v stiku z vsakomur. In prav tak bo ostal v spominu mnogih.

Mag. Tanja Vilič Klenovšek (tanja.vilic.klenovsek@acs.si), ACS