Sedem prispevkov junijske izdaje revije Sodobna pedagogika je v slovenščini, trije v angleščini, izdaja pa je obogatena z zapisom ob 80-letnici ddr. Barice Marentič Požarnik, ki sta ga pripravili Barbara Šteh in Jana Kalin.

Prispevki prinašajo različne vsebine in obravnavajo problematiko visokošolske didaktike z vidika predavateljev, študentov, profesorjev ter pedagoških vodij. Tako lahko beremo o učenju in poučevanju v virtualnem okolju, odnosih v predavalnici oziroma med mentorji zaključnih del in študenti, bralnih navadah slovenskih študentov in njihovih akademskih dosežkov. Zadnji prispevek prinaša opis izkušnje uvrščanja otrok med nadarjene na Češkem. Vsebino večine člankov lahko prenesemo tudi na področje izobraževanja odraslih.

Junijsko številko najdete v Knjižnici ACS in na spletu.

Priredila: Ana Peklenik (ana.peklenik@acs.si), ACS