EK je 28. januarja objavila poročilo o programu Erasmus+ za leto 2018 (Erasmus+ Programme – Annual Report 2018).

V tem letu je EU v program vložila rekordnih 2,8 milijarde evrov, kar je 10 % več kot leto poprej. S tem so se študentom, vajencem, učiteljem in mladinskim delavcem ponudile številne nove priložnosti za krepitev kompetenc in pridobivanje neformalnih znanj.

Poročilo kaže, da je v letu 2018 študiralo, se usposabljalo ali prostovoljno delalo več kot 850.000 ljudi. V 23.500 projektih je sodelovalo 95.000 organizacij. Podporo iz programa je prejelo tudi 8.400 zaposlenih v IO.

Ljudje po vsej Evropi s sodelovanjem v čezmejnih izobraževalnih, mladinskih in športnih aktivnostih kažejo svojo angažiranost, si izmenjujejo znanje ter pridobivajo učne izkušnje. Erasmus+ je naša skupna zgodba o uspehu, stremeti pa bi morali še višje: več udeležencev, več mobilnosti, več različnosti in več priložnosti.

Margaritis Shinas, podpredsednik za spodbujanje evropskega načina življenja

Vabimo vas, da si ogledate spletno stran programa Erasmus+, kjer so objavljeni poročilo, priloga s statističnimi podatki, povzetki za posamezne države in infografike. Povzetek o uspešnosti programa v Sloveniji si lahko ogledate tukaj.

Mateja Pečar (mateja.pecar@acs.si), ACS