Svet dela se spreminja. Digitalizacija, globalizacija in staranje prebivalstva močno vplivajo na vrsto in kakovost delovnih mest, ki so na voljo, in na spretnosti, potrebne za njihovo izvajanje. Obseg, v  katerem lahko posamezniki, podjetja in gospodarstva izkoristijo prednosti teh sprememb, je kritično odvisen od pripravljenosti sistema IO, da ljudem pomaga razviti in ohraniti ustrezne spretnosti in znanja za hitro spreminjajoči se svet dela.

OECD je sredi februarja izdal poročilo z naslovom Getting Skills Right: Future-Ready Adult Learning Systems.

Primerjalno (po državah) so prikazane prednostne naloge v sedmih dimenzijah: nujnosti, pokritosti, vključenosti, prilagodljivosti in usmerjanju, usklajevanju s potrebami po spretnostih, zaznanem usposabljanju ter financiranju.

Poročilo izpostavlja področja, na katerih je treba ukrepati.

Oglejte si, kam se uvršča Slovenija.

Priredila: Nevenka Kocijančič (nevenka.kocijancic@acs.si), ACS

© 2017-2019 Andragoški center Slovenije

Izdajo glasila e-Novičke denarno omogoča Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

ISSN 2591-1325

KOLOFON: Založnik: Andragoški center Slovenije, Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana | Urednica: Ana Peklenik (T: 01 5842 575, E: ana.peklenik@acs.si) | Odgovorna urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik (T: 01 5842 567, E: zvonka.pangerc@acs.si) | Drugi člani uredniškega odbora: mag. Andrej Sotošek, direktor ACS, dr. Tanja Možina, mag. Tanja Vilič Klenovšek in mag. Margerita Zagmajster | Jezikovni pregled: Ana Peklenik | Spletna rešitev: Franci Lajovic | Korektorici: Erika Brenk, mag. Zvonka Pangerc Pahernik | Oblikovanje: Larisa Hercog