23. 10. smo na ACS izpeljali drugo letošnje srečanje svetovalcev za kakovost v organizaciji, ki izobražuje odrasle.

Srečanje omrežja svetovalcev za kakovost je bilo tokrat malo drugačno, kot smo vajeni. Vsebinsko je bilo namenjeno poročanju svetovalcev o rezultatih letošnje skupne akcije, to je uvajanja izbranih treh skupnih standardov pri spremljanju kakovosti dela učitelja. Glavni akterji so bili prav svetovalci, saj so srečanje skoraj v celoti izpeljali sami. Uvod je pripravila zunanja predavateljica Sonja Klemenčič, ki je tudi zasnovala potek celotne delavnice. Sledilo je poročanje – svetovalci so na različne načine predstavili svoje ključne dosežke pri razvoju spremljanja kakovosti dela učitelja. Izbrani skupni standardi pri tem so:

  1. organizacija za izobraževanje odraslih redno spremlja kakovost podpore, ki jo učitelji nudijo udeležencem izobraževanja;
  2. organizacija za izobraževanje odraslih redno spremlja zadovoljstvo;
  3. učitelji sami spremljajo kakovost svojega dela.

 

Prisotni svetovalci so tak način dela pohvalili. Več …

Slišali so veliko praktičnih primerov in spoznali pristop drugih. Poleg klasičnih računalniških predstavitev v powerpointu se svetovalci uporabili tudi plakate, prikazali konkretne pripomočke za spremljanje, nove opomnike itd. Kot obliko skupinskega dela pri pogovoru o vpeljanih novostih in izpopolnitvi obstoječih načinov spremljanja zadovoljstva z delom učiteljev sta dve svetovalki izvedli metodo svetovne kavarne. Svetovalci pravijo, da jim tak način dela ustreza, zato bomo morda na podoben način izpeljali še katero od rednih srečanj omrežja.

Na delavnici smo slišali celo vrsto zanimivih izkušenj z uvajanjem izbranih standardov v prakso. Svetovalci so poudarili, da je učiteljem treba pomen spremljanja kakovosti podpore udeležencem predstaviti na primeren način. Tako bodo namreč lažje dojeli in razumeli svojo pomembno vlogo v tem procesu. Poleg tega je bilo večkrat izpostavljeno, da je učiteljem pri spremljanju kakovosti lastnega dela treba prisluhniti in jim dati možnost, da povedo svoje mnenje. Tako dobijo občutek, da lahko nekaj prispevajo – tisto, kar lahko in izhaja iz njihovega neposrednega dela z udeleženci. Dve svetovalki pa sta predstavili kolegialne hospitacije. To je zelo primerna metoda pri uvajanju skupnega standarda, da učitelji tudi sami začnejo bolj načrtno in sistematično spremljati kakovost svojega dela.

Na srečanju smo svetovalce na kratko informirali še o aktualnih aktivnostih na področju kakovosti na ACS. Predlagali smo skupno promocijo našega dela v TVU 2020 ter predstavili prve zamisli za sodelovanje v omrežju v prihodnjem letu. O konkretni skupni akciji bomo s svetovalci razpravljali v forumu v spletni učilnici, ki jo uporabljamo za podporo koordinaciji omrežja svetovalcev.

Jasmina Orešnik Cunja (jasmina.oresnik.cunja@acs.si), ACS