Kako prenesti elemente neformalnega izobraževanja v spletno okolje?
Katere kompetence potrebujemo za podporo spletnim skupinam mladih odraslih?
Katera orodja in metode nas lahko podprejo?

To so vprašanja, ki smo jih skupaj s 4 partnerji raziskovali v projektu Ustvarjalni digitalni prostori (ang. Creative Digital Spaces), ki ga je sofinancirala EU znotraj programa Erasmus+. V okviru projekta so bili razviti štirje intelektualni rezultati.

Za mlade pobudnike in ustvarjalce:

Za izobraževalce ter mladinske in kulturne delavce:

Za lokalne deležnike in skupnosti:

  • Priročnik s smernicami za ustvarjanje podpornega okolja za razvoj in delovanje mladinskih pobud.

Druge rezultate projekta in vsebinske prispevke najdete na spletni strani Socialne akademije.

Sabina Belc (sabina@socialna-akademija.si), Socialna akademija