V okviru študijskega obiska hrvaške organizacija za IO Dante je naša knjižnica postala bogatejša za strokovni priročnik, namenjen učiteljem v IO (2018).

Knjiga Učimo cjeloživotno učiti i poučavati je, kot je zapisano v uvodu, namenjena strokovnjakom, ki delajo v IO ali se na to pripravljajo. V ospredje sta postavljena kakovostni učni proces in kakovostno delo učitelja: komunikacijski slog, načini motiviranja, uresničitev učnega procesa in način vrednotenja dosežkov udeležencev. To so hkrati tudi opomniki: kakšen učitelj sem in kakšen bi želel biti?

V posameznih poglavjih so opredeljeni družbeni in gospodarski vplivi na IO, definicije andragogike, analiza potreb in načrtovanje učnega procesa, učni proces v izobraževanju odraslih. Zadnja tri poglavja se ukvarjajo s konkretno vsebino učiteljevega dela z odraslimi. Pod naslovi Učenje in poučevanje odraslih, Komunikacija in skupinska dinamika ter Vrednotenje v izobraževanju odraslih avtorji podajajo priporočila za delo v razredu.

Vsako posamezno poglavje podaja tudi konkretne uporabne vaje in primere za obravnavano temo. Sledi seznam uporabljene literature, tako da lahko bralec vsebino tudi podrobneje preuči. Publikacija je barvita, pestra, vsebuje številne ilustracije in grafične prikaze. Najdete jo med knjigami v Knjižnici ACS.

Priredila: Ana Peklenik (ana.peklenik@acs.si), ACS