Te dni smo prejeli informacijo z MIZŠ, da je na postavkah za izobraževanje odraslih prišlo do drastičnega znižanja sredstev v proračunu 2020 in 2021. V prihodnjih tednih se bo pokazalo, kaj to konkretno pomeni za projekt TVU 2020 in 2021. Ta se namreč financira iz dveh virov. ACS že več let prejema nekaj malega nad 30.000 EUR za kritje materialnih stroškov nacionalne koordinacije TVU od MDDSZ. S tem zneskom so (so)financirani storitve in nabave v skupno dobro celotne mreže TVU, organizacija nacionalnega odprtja in andragoškega kolokvija, izdelava video predstavitev dobitnikov priznanj za promocijo učenja in znanja odraslih in še marsikaj. Včasih se nam zdi, da s tem zneskom čaramo.

Po drugi strani dejavnosti območnih in tematskih koordinatorjev TVU ter koordinatorjev Parade učenja prek razpisa sofinancira MIZŠ. Koordinatorji omogočajo uspešno širjenje kulture vseživljenjskosti učenja po vsej državi in na številna tematska področja. Zaradi znižanja sredstev bo treba bodisi omejiti kvoto, ki jo prejme posamezni koordinator, bodisi zmanjšati njihovo število. V obeh primerih bo to pomenilo okrnitev TVU, kot ga poznamo v zadnjih letih. Za nameček pa bo vplivalo tudi na letošnjo obeležitev 25-letnice TVU.

Manj je (včasih lahko) več. Bomo znali, vsi skupaj, sprejeti ta izziv in ga obrniti TVU-ju v prid?

Lani smo si dovolili sanje

Sredi septembra se je delovna skupina ACS za TVU sestala s predstavniki koordinatorjev TVU, ki so izrazili svojo pripravljenost za sodelovanje v posebni skupini za praznovanje 25-letnice TVU in razvoj projekta v prihodnje. Že v tem prvem koraku smo snovali predloge, strukturirane po teh temah: vizualna in medijska promocijska kampanja TVU, informacijski sistem s spletno stranjo TVU in sodelovanje z mrežo TVU, glas učečih se, ključne prireditve TVU ter vsebinske razsežnosti TVU in njihovo udejanjanje.

Na decembrskem srečanju (10. 12. na Brdu pri Lukovici) se nas je zbralo kar okrog 50, da bi septembrske zamisli nadgradili in konkretizirali. Delavnica, ki smo jo izpeljali pod taktirko izkušene moderatorke, Natalije Vrhunc, je potekala v dveh delih. V prvem so udeleženci razpravljali v osmih tematskih skupinah, ki smo jih uvedli s kratko predstavitvijo septembrskih izhodišč. Po plenarni predstavitvi rezultatov razmisleka vsake tematske skupine je po odmoru ponovno sledilo delo v skupinah. Tokrat so udeleženci prehajali med skupinami in prispevali tam, kjer se jim je to zdelo najbolj pomembno in zanje relevantno. Sledil je plenarni pogled na celoto. Vsaka tematska skupina je imela svoj fokus in hkrati dve ravni razmišljanja: prva je bila posvečena praznovanju in obeležitvi 25 let TVU, druga pa prenovi projekta TVU v naslednjem petletnem obdobju. Z omejitvami, še posebno denarnimi, se v tej fazi nismo obremenjevali, zavedali pa smo se, da nas bodo prej ali slej prizemljile.

Več, odmevneje in vidneje

Naše izhodišče je, da se TVU 25 praznuje množično, prodorno in odmevno ter da so vključene vse ciljne skupine. Želimo še bolj izpostaviti pomen učenja za boljšo kakovost življenja v vseh obdobjih in na vseh področjih ter si pri tem pomagati s primeri dobrih praks, zgodbami zglednih učečih se pa tudi znanih osebnosti. Delovati nameravamo na več ravneh, ciljno in prepričljivo – vizualno in vsebinsko. Ključni sta še močnejša sinergija nacionalnega in območnih/tematskih koordinatorjev ter povezovalna moč slednjih pri mobiliziranju podizvajalcev TVU. Svojo vlogo vidimo v ozaveščanju o vlogi učenja pri spopadanju z aktualnimi družbeno-ekonomskimi trendi, zato naj TVU deluje kot glasnik pozitivnih sprememb in svetilnik na poti do njih.

Za vse to pa je potrebna močna podpora: prodorna promocijska gradiva, sistematična medijska kampanja, kakovosten informacijski sistem, ki služi mnogim namenom, in še bi lahko naštevali. Strinjali smo se s potrebo po najemanju profesionalnih agencij za celostno grafično podobo in stike z javnostjo. Prepoznali smo priložnosti v iskanju dodatnih virov financiranja (sponzorjev) in medijskih podpornikov. Nacionalno odprtje TVU 2020 bi morala biti največja otvoritvena prireditev do zdaj. Po 14 letih prirejanja na lokalni ravni, kar je prineslo številne odlične rezultate, se vračamo v Ljubljano. Tudi to bo precejšen izziv. Razmišljali smo o spremembi imena v Tedni vseživljenjskega učenja ter skrajšanju termina – ob hkratni skrbi za (še) večjo kakovost prireditev. Skratka, začrtali smo obilico majhnih in velikih potez, ki čakajo na uresničitev – takoj ali pa na malo daljši rok.

Kaj zdaj?

Vse našteto in še mnogo več pridelanega na obeh sestankih dobromislečih, izkušenih in ustvarjalnih ljudi zavezuje. Na drugi strani primež zmanjšanih oziroma prenizkih sredstev za zadeve, ki po svoji naravi terjajo velike naložbe, utesnjuje. Ekipa TVU na ACS dela za projekt TVU v omejenem obsegu. Če seštejemo naše ure, se jih za TVU nabere za človeka in pol. Kljub temu bomo po najboljših močeh in v najkrajšem možnem času – v sodelovanju s kolegijem ACS, nacionalnim odborom za TVU ter obema financerjema – sporočili izhodišča za letošnji festival učenja.

V 24 letih smo previharili že marsikatero preizkušnjo, verjamemo, da nam bo tudi letošnja prinesla več dobrega kot slabega.

Mag. Zvonka Pangerc Pahernik (zvonka.pangerc@acs.si), ACS